členská schůze organizace

Dne 24. 3. 2017 jsme se sešli na členské schůzi naší organizace ve Společenském domě v Hustopečích. Schůze byla zahájena přivítáním přítomných členů a hostů. Vzhledem k tomu, že nebyla fyzicky přítomna nadpoloviční většina členů, která je třeba, aby schůze byla usnášení schopná, schůze byla přerušena na 15 min. V tomto čase vstoupily děti z MŠ U Rybiček s pásmem vodníčků od hustopečského rybníka. Bylo to velice milé vystoupení, které vyvolalo úsměvy na tváři přítomných členů. Děti sklidily veliký potlesk za svoje pásmo. Po tomto přerušení nastala náhradní členská schůze se stejným programem jako na původní schůzi. Starostka Města Hustopeče zodpovídala dotazy a nastínila budoucí kroky radnice při rekonstrukci kina, veřejné WC na autobusovém nádraží, záměry nemocnice. Jako další vystoupila p. Koblihová, která vzpomněla MVDr. Noska, který zemřel v únoru, ocenila jeho práci v sociální komisi. Jako náhradník za MVDr. Noska v sociální komisi bude ing. Defeldová Bohumila. Dalším hostem byl starosta obce Starovice p. Kadlec, který také seznámil s akcemi obce Starovice a poděkoval za práci organizace celému výboru. Pan Bc. Laz ve svém vystoupení předal diplom Senior roku 2016 ing. Defeldové a poděkoval za její práci. S kytkou poděkovala za organizaci p. Kadrnková. Zástupkyně firmy Girasole seznámila s projektem SOS hodinek pro seniory, který teď Girasole rozjíždí. Také rozdala dotazníky přítomným členům. Následovaly zprávy o činnosti za rok 2016 + plán akcí pro rok 2017 - přednesla předsedkyně ing. Defeldová, zprávu o stavu členské základny přednesla p. Kadrnková, uzávěrku za rok 2016 + rozpočet na rok 2017 přednesla p. Kamenská. Zprávu revizní komise přednesla p. Klimešová. Všechny zprávy byly schváleny přítomnými členy. Následovala diskuze a pak tolik očekávané kolo štěstí. Schůze byla ukončena s přáním hodně zdraví, optimismu.

Hlavní navigace:

Dne 29. 11. 2021 Městské divadlo Brno muzikál Jane Eyrová.

 

7. 11. 2021 divadlo Boleradice Pohádka máje.

Potvrzení o očkování nutno vzít sebou na obě představení a respirátor.

 

Přeji Vám hodně zdraví, pokory, vzájemné ohleduplnosti, trpělivosti, energie k překonání této nelehké doby. Moc mne, stejně jako Vám, chybí osobní setkávání při našich akcích.

Dodržujte, prosím, všechna vládní nařízení. Jde o naše zdraví, zdraví našich blízkých. Buďte na sebe opatrní.

 

 

Vytvoření webových stránek zajistila

Firma Graweb, jmenovitě pan Kamil Konečný, nám sponzoruje vytvoření našich webových stránek. Jeho firma nám také tyto stránky vytvořila. Děkujeme mu za jeho spozorský dar.

Chceme, aby nejen naši členové, ale i široká veřejnost, byli informováni o naší činnosti.