Hustopečský masopust

V sobotu 4. 2. proběhl Hustopečský masopust na Turhandlích, již 9. ročník. Byl připravený bohatý program, tradiční zabijačka, průvod masek. K tomu všemu vyhrávala cimbálová muzika. Vystoupil také hustopečský zpěvák Jožka Šmukař, který rozezpíval přítomné u pódia. Nechybělo kompletní zabijačkové menu. Nechyběli otevřené sklepy s koštem místních vín. Organizace masopustu se již tradičně ujala společnost M. S. Quatro ve spolupráci s hotelem Rustikal. 

Výtěžek z příspěvků, tomboly a prodeje skleniček ve výši 15 600 Kč předali organizátoři Martin Macho, jednatel M. S. Quatro a Daniel Vodák, jednatel Rustikal, s. r. o. dne 17. 2. zástupcům naší organizace.

Velké poděkování patří hlavně těmto společnostem, ale také sponzorům, vinařům, kteří věnovali dary do tomboly, a tím se darovaná hotovost dostala k této krásné částce.

Úžasné je hlavně to, že tito mladí organizátoři, podnikatelé nezapomínají na nás seniory, kteří již pro společnost nevytváříme žádné hodnoty. 

Darovanou částku opět využijeme na vzdělávací kurzy, ať ji kurzy na počítače, nebo přednášky sociálního charakteru. Také musíme své mozky zaměstnávat a namáhat, nebýt závislí na svém okolí. 

Hlavní navigace:

Dne 29. 11. 2021 Městské divadlo Brno muzikál Jane Eyrová.

 

7. 11. 2021 divadlo Boleradice Pohádka máje.

Potvrzení o očkování nutno vzít sebou na obě představení a respirátor.

 

Přeji Vám hodně zdraví, pokory, vzájemné ohleduplnosti, trpělivosti, energie k překonání této nelehké doby. Moc mne, stejně jako Vám, chybí osobní setkávání při našich akcích.

Dodržujte, prosím, všechna vládní nařízení. Jde o naše zdraví, zdraví našich blízkých. Buďte na sebe opatrní.

 

 

Vytvoření webových stránek zajistila

Firma Graweb, jmenovitě pan Kamil Konečný, nám sponzoruje vytvoření našich webových stránek. Jeho firma nám také tyto stránky vytvořila. Děkujeme mu za jeho spozorský dar.

Chceme, aby nejen naši členové, ale i široká veřejnost, byli informováni o naší činnosti.