Členská schůze

Dne 10. 11. jsme se sešli na členské schůzi naší organizace. Zúčastnil se rekordní počet našich členů - přes 250 členů. Po zahájení vystoupily děti z mateřské školky U Rybiček, Na sídlišti se svým miloučkým pásmem. Děti byly v krojích. Na závěr vystoupení zazpívala paní učitelka píseň "Ta jižní Morava je krásná zem". Publikum v hledišti se přidalo, bylo to velice hezké vystoupení. U některých to i vyvolalo slzičku. Děti si vysloužily velký potlesk. Na tváří našich členů toto vystoupení vyvolalo úsměv a radost. Následovalo vystoupení paní starostky dr. Potměšilové, pozdravila paní starostka ze Strachotína ing. Gutmanová, pan starosta ze Starovic A. Kadlec poděkoval členům výboru za jejich práci a vyslovil uznání za jejich práci. Pan Mgr. Laz informoval o novinkách na sociálním odboru, pan Bc. Michal Vejpustek seznámil s kroky na projektu "Senior taxi". Předsedkyně sociální komise p. Koblihová seznámila s prací sociální komise. Paní Kolínková, předsedkyně OV STP také pozdravila a ocenila práci výboru. Ve svém vystoupení paní Mgr. Haraštová promluvila o kriminalitě na okrese, znovu varovala všechny členy před přílišnou důvěřivostí vůči cizím osobám, které toho zneužívají a seniory okradou. Také upozornila, jak je nutné mít reflexní prvky na oblečení při chůzi večer. Předvedly nám to názorně naše "manekýnky" a měli jsme i dva pány "manekýny". Bylo to velice milé a nejen poučné, ale i odlehčilo celé jednání. Následovala zpráva předsedkyně, pak jen tolik očekávané kolo štěstí. Na závěr předsedkyně popřála všem krásné vánoční svátky, prožité v kruhu rodiny a přátel a do nového roku hlavně hodně, hodně zdraví, pohody a optimismu. 

Hlavní navigace:

Dne 29. 11. 2021 Městské divadlo Brno muzikál Jane Eyrová.

 

7. 11. 2021 divadlo Boleradice Pohádka máje.

Potvrzení o očkování nutno vzít sebou na obě představení a respirátor.

 

Přeji Vám hodně zdraví, pokory, vzájemné ohleduplnosti, trpělivosti, energie k překonání této nelehké doby. Moc mne, stejně jako Vám, chybí osobní setkávání při našich akcích.

Dodržujte, prosím, všechna vládní nařízení. Jde o naše zdraví, zdraví našich blízkých. Buďte na sebe opatrní.

 

 

Vytvoření webových stránek zajistila

Firma Graweb, jmenovitě pan Kamil Konečný, nám sponzoruje vytvoření našich webových stránek. Jeho firma nám také tyto stránky vytvořila. Děkujeme mu za jeho spozorský dar.

Chceme, aby nejen naši členové, ale i široká veřejnost, byli informováni o naší činnosti.