Vánoční Praha

Dne 9. 12. jsme jeli na zájezd do vánoční Prahy. S průvodkyní p. Mgr. Komoňovou, která nás cestou do Prahy upozornila na místo autonehody A. Dubčeka. První zastávka na WC a občerstvení. Po příjezdu do Prahy jsme vystoupili u Hlavního nádraží a dali se cestou na Václavské náměstí, kde byly první vánoční trhy. Krátký rozchod na Václavském náměstí využili někteří na návštěvu betlémů u kostela Panny Marie Sněžné. Betlémy byly vyrobeny z různých materiálů - dřevo, háčkované atd. Část účastníků prošla známou Perlovou ulicí, kde je taková zajímavost - pamětní deska padlým ženám. Pokračovali jsme na Havelské náměstí, kde byly také trhy, využili jsme k návštěvě samoobslužné restaurace Havelská Koruna k obědu. Po obědě jsme šli k Betlémské kapli, kde také byla výstava krásných, různorodých betlémů, také možnost nákupu různého vánočního zboží. Přemístili jsme se na Staroměstské náměstí, kde jsme měli rozchod. Byli jsme svědky rozsvěcování vánočního stromu za hudby z Krkonošských pohádek. Někteří jsme si prohlídli Týnský chrám. Užívali jsme si vánoční náladu s nezbytným punčem, nebo svařeným vínem. Odtud už naše kroky vedly k Čechovu mostu, kde jsme u kaple Máří Magdalény čekali na autobus. Tak jsme ukončili návštěvu vánoční Prahy, sice promrzlí, ale spokojení. Od paní Mgr. Komoňové jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací.

Hlavní navigace:

Pro tento rok zatím nechystáme žádné akce, vyčkáváme.

Přeji Vám hodně zdraví, pokory, vzájemné ohleduplnosti, trpělivosti, energie k překonání této nelehké doby. Moc mne, stejně jako Vám, chybí osobní setkávání při našich akcích.

Dodržujte, prosím, všechna vládní nařízení. Jde o naše zdraví, zdraví našich blízkých. Buďte na sebe opatrní.

 

 

Vytvoření webových stránek zajistila

Firma Graweb, jmenovitě pan Kamil Konečný, nám sponzoruje vytvoření našich webových stránek. Jeho firma nám také tyto stránky vytvořila. Děkujeme mu za jeho spozorský dar.

Chceme, aby nejen naši členové, ale i široká veřejnost, byli informováni o naší činnosti.