Beseda ze sociální oblasti

Dne 12. 6. naši členové zcela zaplnili jídelnu Penzionu na ul. Žižkova v Hustopečích. Na programu byla beseda s panem Bc. Lazem, vedoucím sociálního odboru v Hustopečích. Téma: Problematika ze sociální oblasti. 

Pan Laz problematiku rozdělil do několika okruhů.

První z nich Služby sociální péče, ve kterých je zahrnuta osobní asistence, kterou u nás provádí firma Girasole, dále pečovatelská služba, která zahrnuje dovoz stravy, úklid, doprovod k lékaři, ošetření klientů - provádí pečovatelská služba Penzionu, tísňová péče - firma Girasole - hodinky SOS. Odlehčovací služby - Domovinka Němčičky, Boudky-Velké Němčice, Klobouky.

Služby sociální prevence, kde jsou zahrnuty raná péče, telefonická krizová pomoc, tlumočnické služby, azylové domy, domy na půl cesty, kontaktní centra - Břeclav - drogy, nízkoprahová denní centra, služby následné péče a další.

Zabýval se také příspěvkem na péči, která je určena osobám s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem (při dlouhodobé hospitalizace se nevyplácí). Výše příspěvku je podle stupně závislosti, jsou čtyři stupně.

Také se zabýval průběhem přiznání PNP od podání žádosti až do vyřízení, odvolání. Nabídl pomoc při vyplňování těchto žádostí. 

Průkazy pak mohou být TP, ZTP, ZTP/P vylíčil, jaké výhody tyto jednotlivé průkazy přináší. Další pak je příspěvek na mobilitu a příspěvky na zvláštní pomůcku.

Pan Bc. Laz zodpovídal dotazy ohledně domu seniorů, odlehčovací služby, která by měla být na poliklinice v suterénu. A další dotazy zodpověděl. 

Moc děkujeme panu Bc. Lazovi za jeho čas, který nám věnoval, za jeho přístup, k nám seniorům. Zase alespoň trochu poodhalil různé aspekty sociální oblasti.

 

Hlavní navigace:

Dne 29. 11. 2021 Městské divadlo Brno muzikál Jane Eyrová.

 

7. 11. 2021 divadlo Boleradice Pohádka máje.

Potvrzení o očkování nutno vzít sebou na obě představení a respirátor.

 

Přeji Vám hodně zdraví, pokory, vzájemné ohleduplnosti, trpělivosti, energie k překonání této nelehké doby. Moc mne, stejně jako Vám, chybí osobní setkávání při našich akcích.

Dodržujte, prosím, všechna vládní nařízení. Jde o naše zdraví, zdraví našich blízkých. Buďte na sebe opatrní.

 

 

Vytvoření webových stránek zajistila

Firma Graweb, jmenovitě pan Kamil Konečný, nám sponzoruje vytvoření našich webových stránek. Jeho firma nám také tyto stránky vytvořila. Děkujeme mu za jeho spozorský dar.

Chceme, aby nejen naši členové, ale i široká veřejnost, byli informováni o naší činnosti.