Den sociálních služeb

Dne 25. 9. organizovalo Město Hustopeče - sociální odbor Den sociálních služeb. Na náměstí bylo 16 stánků, kde svoje služby prezentovali poskytovalé sociálních služeb. Girasole, Domovinka Němčičky, Diakonie Betlém, Senior point, VZP, Poradna Na počátku a další. Naše organizace také měla svůj stánek, kde jsme zájemce informovali o naší činnosti. Stánek vyzdobila svými výrobky Maruška Fialová, sklízela obdiv za krásné ruční výrobky. Vystoupily děti z obou mateřských škol, žáci ZUŠ. Kromě toho doprovázel hudebně Marek Vejpustek. Také bylo slavnostní vyhlášení výsledků výtvarné soutěže "Pomoc druhým", které se zúčastnily všechny hustopečské školy. I přes nepříznivé počasí, akci navštívily hlavně děti ze škol. Naši členové také přišli podpořit tuto akci.

Hlavní navigace:

Dne 29. 11. 2021 Městské divadlo Brno muzikál Jane Eyrová.

 

7. 11. 2021 divadlo Boleradice Pohádka máje.

Potvrzení o očkování nutno vzít sebou na obě představení a respirátor.

 

Přeji Vám hodně zdraví, pokory, vzájemné ohleduplnosti, trpělivosti, energie k překonání této nelehké doby. Moc mne, stejně jako Vám, chybí osobní setkávání při našich akcích.

Dodržujte, prosím, všechna vládní nařízení. Jde o naše zdraví, zdraví našich blízkých. Buďte na sebe opatrní.

 

 

Vytvoření webových stránek zajistila

Firma Graweb, jmenovitě pan Kamil Konečný, nám sponzoruje vytvoření našich webových stránek. Jeho firma nám také tyto stránky vytvořila. Děkujeme mu za jeho spozorský dar.

Chceme, aby nejen naši členové, ale i široká veřejnost, byli informováni o naší činnosti.