Termální bazén na Mušově - u přehradní hráze

Dne 8. a 9. 2. 2011 jsme zase měli termální bazén v hotelu Termal Mušov na jednu hodinu zase jen pro sebe.

Utratili jsme zbytek ze šeku od makléřské společnosti M.S. QUATRO, který jsme dostali na naší členské schůzi, přidali sponzorský dar od pana Dufka a zbytek doplatili z pokladny organizace na pronájem termálního bazénu v v hotelu Termal Mušov. Tak jsme měli zase bazén jen pro sebe. Bolavé klouby jsme si prohřáli, procvičili je. Pak jsme se osvěžili čajem, kávou, nebo dalšími pochoutkami z nabídky sousední restaurace.  Našich 50 členů prožilo pěkné dopoledne.

Naše poděkování tak patří našim sponzorům: makléřské společnosti M. S. QUATRO, panu Dufkovi a v neposlední řadě i managementu hotelu Termal Mušov za vstřícnost.

Hlavní navigace:

Poděkování panu Kamilovi Konečnému, firma GRAWEB za odstranění závady na našich webových stránkách.

 

Dne 12. 9. pořádáme zájezd do Zlína.

 

Všem našim členům přejeme krásné podzimní dny. Prosím, buďte na sebe opatrní.  Hodně tolerance a optimismu.

Těšíme se na setkání.

 

Vytvoření webových stránek zajistila

Firma Graweb, jmenovitě pan Kamil Konečný, nám sponzoruje vytvoření našich webových stránek. Jeho firma nám také tyto stránky vytvořila. Děkujeme mu za jeho spozorský dar.

Chceme, aby nejen naši členové, ale i široká veřejnost, byli informováni o naší činnosti.