Členská schůze 11.3.2011

Členská schůze proběhla dne 11.3.2011 ve Společenském domě, Herbenova ulice, Hustopeče

Schůze se zúčastnilo 202 členů + 2 hosté

Program:

  1. Zahájení
  2. schválení programu
  3. vystoupení dětí z MŠ Pastelka, Hustopeče, Školní
  4. vystoupení hostů
  5. zpráva o činnosti za rok 2010 + plán práce na rok 2011
  6. zpráva o členské základně
  7. zpráva o hospodaření za rok 2010 + rozpočet na rok 2011
  8. zpráva revizní komise
  9. přestávka, občerstvení
  10. diskuze, závěr

Omluveni 9 členů, omluven pan starosta Města Hustopeče ing. Kuchyňka, starosta obce Boleradice p. Hausner, starosta obce Horní Bojanovice p. Šlancar, starosta obce Starovice p. Kadlec. Pan Mgr. Mauler, tajemník mikroregionu a Komunitního plánování. Předsedkyně OV STP Břeclav paní Kolínková.

Děti z MŠ Pastelka předvedly velmi milé představení. U všech našich členů byl viděn úsměv a zároveň dojetí ve tváři, mnozí tam měli svá vnoučata. Poděkování patří všem dětem a paním učitelkám.

Ve svém vystoupení pan místostarosta Sadílek vyzdvihl okruhy naší spolupráce. Přislíbil podporu na našem projektu, který jsme předali Městu Hustopeče na vzdělávání pro naše členy. Odpovídal na dotazy týkající se problematiky města Hustopeče. Na všechny dotazy nestačil odpovědět, přislíbil odpovědi na naše písemné dotazy, které mu zašleme.

Pan Bc. Laz - vedoucí sociálního odboru stručně informoval o chystajících se změnách s tím, že ještě není nic definitivního, bude upřesňovat na podzimní naší schůzi. Také on vyzdvihl spolupráci jeho oddělení a Komunitního plánování s naší organizací. Také slíbil odpověď na naše dotazy zaslané přímo jemu, nebo naším prostřednictvím.

Následovaly zprávy o činnosti, plán práce pro rok 2011, zpráva o členské základně. Aktuální stav naší členské základny je 466 členů. Paní Kadrnková požádala o minutu ticha za členy, kteří v průběhu roku zemřeli. Popřála členům, kteří v den schůze, nebo nejbližším období oslaví své jubilea. Měla zpracovanou statistiku dle věku.

Následovala zpráva o hospodaření organizace a rozpočet pro rok 2011. Zpráva revizní komise, která neshledala závady v hospodaření naší organizace.

Kolo štěstí, tolik očekávané, proběhlo snad ke spokojenosti našich členů.

Po diskuzi předsedkyně ukončila členskou schůzi s přáním hezkého jara a léta prožitého ve zdraví a síle.