Členská schůze 11. 11. 2011

Dne 11. 11. 2011 proběhla členská schůze naší organizace ve Společenském domě.

Program:

  1. Uvítání členů a hostů

  2. schválení programu

  3. kulturní vložka - mažoretky Lady Stars z Hustopeče

  4. vystoupení hostů

  5. představení poskytovatelů sociální služby

  6. vystoupení Policie ČR na téma:"Bezpečnost seniorů"

  7. zpráva o činnosti ZO za rok 2011

  8. Přestávka s pohoštěním

  9. Diskuze, připomínky, návrhy

  10. závěr

Schůze se zúčastnilo 191 členů, místostarosta Sadílek Libor, p. Bc. Laz, vedoucí sociálního odboru, starosta obce Starovice pan Antonín Kadlec, starosta obce Horní Bojanovice pan Jiří Šlancar, starosta obce Boleradice p. dr. Drahoš Hausner, předseda sociální komise p. Vejpustek + poskytovatelé sociálních služeb

Schůze byla zahájena ve 14 hodin předáním kytice předsedkyni k jejím narozeninám. Následovala kulturní vložka v podání mažoretek Lady Stars, které získaly na mistrovství Evropy 3 zlaté medaile. Měly 3 vystoupení, mezičas byl vyplněn představením poskytovatelů sociálních služeb- Charita Břeclav, Agentura domácí péče, Středisko rané péče Brno, Spolek neslyšících Břeclav, firma Pinnot, Top optik Grůzová.  Seznámili s rozsahem služeb, nechali kontakt v případě potřeby

Vystoupení mažoretek bylo velmi působivé, nádherné kostýmy, děvčata jsou velmi šikovná, jejich vystoupení bylo odměněno dlouhotrvajícím potleskem, poděkování patří jejich trenérce p. Komoňové a paní Živné Ludmile.

Ve svém vystoupení p. místostarosta kladně zhodnotil vzájemnou spolupráci s organizací, předal šek od VHS, odpovídal na dotazy členů.

Starosta obce Starovice pan Antonín Kadlec pozdravil účastníky, s tím, že je informován o činnosti naší organizace a bude ji i nadále v rámci možnosti podporovat. Také starosta obce Horní Bojanovice pozdravil přítomné a přislíbil podporu do dalších let.

Pan Bc. Laz ve svém vystoupení informoval o zásadní změně - sociální agenda  přechází pod Úřad práce. Z úřadu odchází paní Jaegrová. Také kladně hodnotil spolupráci se svazem.

Paní policejní mluvčí por. Mgr. Kamila Haraštová ve svém vystoupení varovala přítomné před důvěřivosti cizích lidí. Nepouštět do domu nikoho cizího, nevěřit, ověřit si vždy pravdivost jejich důvodů - u energetické společnosti, atd. Informovala o případech na Břeclavsku, kdy byli senioři oklamáni, okradeni. Upozornila na dobrou pomůcku, která je nabízena na webu www.cip.cz - alarmy, která j upevněna na ruku, nebo na kabelku, při odpojení spustí alarm.

Ve zprávě o činnosti předsedkyně informovala o všech akcích, které v průběhu roku proběhly, nebo které se do konce roku uskuteční.

Losování kola štěstí, její výhry byly pozorně sledovány. Do kola štěstí přispěli členové. Paní Prošková přispěla hodinkami a 2 lampami, firma Top optik Grůzová dárkovým poukazem na 500 Kč, Zdeňka Frybortová dárkovým poukazem 500 Kč na masáže. Všem dárcům velké poděkování.

Schůze byla ukončena přáním pěkných dnů do vánoc a Krásné prožití svátků vánočních, prožité v kruhu rodiny a přátel, v novém roce hlavně hodně zdraví, pohody, energie.