vánoční vazba

Dne 26. 11. 2011 jsme se zase sešly k tvorbě vánočních vazeb. Na Pavučině. Zkušená a velmi šikovná učitelka - Markéta Rybářová nás opět vedla. Vznikaly různé výtvory, převažovaly adventní věnce - tu se svíčkami, tu závěsné. Šikovné ruce Gréty napravily různé nedostatky a závěrečné dekorace vše vylepšily do téměř dokonalosti. Byly jsme  na své výtvory náležité hrdé. Práci jsme završily hrnkem kávy, nebo čaje, k tomu kousek sladkosti. A adventní čas může nastat.

Velké poděkování nejen Grétě Rybářové, ale i paní Ince Florusové a panu Bořivoji Švástovi.

Hlavní navigace:

Poděkování panu Kamilovi Konečnému, firma GRAWEB za odstranění závady na našich webových stránkách.

 

Dne 12. 9. pořádáme zájezd do Zlína.

 

Všem našim členům přejeme krásné podzimní dny. Prosím, buďte na sebe opatrní.  Hodně tolerance a optimismu.

Těšíme se na setkání.

 

Vytvoření webových stránek zajistila

Firma Graweb, jmenovitě pan Kamil Konečný, nám sponzoruje vytvoření našich webových stránek. Jeho firma nám také tyto stránky vytvořila. Děkujeme mu za jeho spozorský dar.

Chceme, aby nejen naši členové, ale i široká veřejnost, byli informováni o naší činnosti.