vánoční vazba

Dne 26. 11. 2011 jsme se zase sešly k tvorbě vánočních vazeb. Na Pavučině. Zkušená a velmi šikovná učitelka - Markéta Rybářová nás opět vedla. Vznikaly různé výtvory, převažovaly adventní věnce - tu se svíčkami, tu závěsné. Šikovné ruce Gréty napravily různé nedostatky a závěrečné dekorace vše vylepšily do téměř dokonalosti. Byly jsme  na své výtvory náležité hrdé. Práci jsme završily hrnkem kávy, nebo čaje, k tomu kousek sladkosti. A adventní čas může nastat.

Velké poděkování nejen Grétě Rybářové, ale i paní Ince Florusové a panu Bořivoji Švástovi.