reekondiční a rehabilitační činnost

Rekondiční a rehabilitační cvičení probíhá v lázních Perla Lednice. Celkem 46 lidí. Dopravu si zajišťovali sami, vždy po pěti přijížděli. Cvičení probíhá s rehabilitačními pracovníky. Našim členům cvičení a setkávání s přáteli dodává tolik potřebnou sílu a chuť do dalších dní.

Relaxační činnost pro 69 našich členů je velkým přínosem pro naše členy. Pod dohledem rehabilitačních pracovníků probíhá cvičení. Je to významná aktivita, během které mají členové možnost zapomenout alespoň na chvíli na své bolesti a strasti.

Díky pandemii covid naši členové utrpěli po psychické stránce. Nemohli se setkávat se svými kamarády. Soustředili na své bolesti a strasti. Tady mohou probírat nejen své těžkosti, ale i radosti.