Poděkování

Před několika dny nám nefungovaly naše webové stránky. Jen vyskočilo upozornění, z kterého jsem pochopila, že jsou napadeny virem, nebo něčím podobným. Obrátila jsem se na pana Kamila Konečného z firmy Graweb, který nám naše webové stránky vytvořil. Během chvilky  byla závada odstraněna. Děkuji panu Kamilovi Konečnému za jeho ochotu, vstřícnost.