Příspěvek na bydlení

Paní starostka mně poslala letáky kam se obrátit v případě, kdy nezvládáme/nezvládáte platit účty za bydlení, kam je možno se obrátit o příspěvek na bydlení. Prosím, neváhejte o obraťte se o pomoc. Kdybyste věděli o někom, kdo by pomoc potřeboval, informujte ho.