Přání r. 2024

Všem našim členům, kamarádům, sponzorům a příznivcům přejeme

V novém roce 2024 hlavně pevné zdraví, pohody a optimismu, rodinnou pohodu. Spoustu radostných okamžiků. Hodně vzájemné tolerance a trpělivosti

Radost z malých věcí, pomáhá překonávat ty větší, které už nejsou tolik k radování. Boží požehnání.