Pozvánka na členskou schůzi

 Pozvánka

 

Na členskou schůzi Svazu tělesně postižených v ČR z. s. místní organizace Hustopeče, která se koná dne 17. 3. 2023 ve 14 hod v sále CVČ (Společenský dům) Herbenova, Hustopeče

 

Program:

 1. Uvítání členů a hostů
 2. Schválení programu
 3. Kulturní vložka harmonikářka Mirka Šubíková
 4. Vystoupení hejtmana JMK Mgr. Jan Grolich
 5. Vystoupení hostů
 6. Volba předsedy, místopředsedy, hospodáře, revizní komise
 7. Zpráva o činnosti ZO za rok 2022 + plán činnosti na rok 2023
 8. Zpráva o stavu členské základny
 9. Zpráva o hospodaření za rok 2022 + rozpočet na rok 2023
 10. Zpráva revizní komise
 11. Diskuze, připomínky, návrhy
 12. Usnesení a závěr

Těšíme se na setkání s Vámi! Dle možnosti, prosím, přispějte do kola štěstí. Dárek má obdarovanému udělat radost.