Půjdeme spolu do Betléma

Na dnešní I. adventní neděli jsme měli pěkný program. Jeli jsme do divadla v Boleradicích na divadelní představení "Půjdeme spolu do Betléma" Zpracoval Zdeněk Homolka podle Čapkových Apokryfů. Vypráví imaginární příběh dvou současníků Davida a jeho vnučky Martiny, kteří jdou cestou časem zpět od hory Golgota v Jeruzalémě, kde byl ukřižován Ježíš Kristus až do Betléma k jeho narození. Cestou se potkávají s důsledky zázraků, které Ježíš vykonal. Příběh je podbarven krásnou hudbou a písněmi s náboženskou tématikou. Doplněn obrazy, které jsou promítány na pozadí jeviště.

Poděkování všem účinkujícím. Zvláštní poděkování paní Veselé, za její přístup. Také poděkování řidiči BORSU p. Bohmovi.