Přednáška Tichý svět

Dne 27. 6. 2023 do knihovny za námi přijely na naše pozvání z Tichého světa paní Mgr. Šůstková a Bc. Lucie Ulrichová, konzultantka. Přednáška se odvíjela od problémů se sluchem. Cítíte se izolovaní od rodiny, přátel, blízkých? Nevíte si rady. Ztráta sluchu není konec světa. Organizace Tichý svět poskytuje sociální služby osobám se sluchovým postižením. Může podpořit – v pochopení Vaší aktuální situace, v komunikaci s Vaším okolím, ve výběru vhodného lékaře, ve výběru vhodného typu pomůcek,  v jednání na úřadech a další a další oblasti.

Pořád se ptáte „Co“ a stále nerozumíte? Jak poznat začínající ztrátu sluchu?

Špatně rozumíte v hlučném prostředí, všichni říkají, že máte televizi příliš nahlas, slyšíte, ale nerozumíte, slyšíte zvuky (bzučení, syčení, hučení), které nikdo neslyší. Sluchová ztráta postihuje osoby v každém věku.

Organizace Tichý svět poskytuje osobám se sluchovým postižením všestrannou podporu v podobě služeb, které jim ulehčují začlenění se do společnosti. Přednášející odpovídaly na dotazy z řady posluchačů.