Parte p. Verony Novotné

Dnes smutná zpráva. Zemřela naše dlouholetá členka, důvěrnice, členka výboru paní Verona Novotná z Boleradic. Zemřela po dlouhé, těžké nemoci ve věku nedožitných 84 let. Děkujeme Vám, paní Novotná, za práci pro naše členy. Už Vás, tam nahoře, nic nebolí, netrápí. Pozůstalým upřímnou soustrast.