Členská schůze dne 17. 3. 2023

Hustopečský „Společenský dům“ praskal ve švech. V březnové sluneční odpoledne se zde konala členská schůze Svazu tělesně postižených. Účast byla 210 členů, tj. 43,12 % ze všech členů, takže schůze byla usnášení schopná. Na programu byly hlavní  body – přivítat mezi námi vzácného hosta hejtmana jihomoravského kraje Mgr. Jana Grolicha, který dodržel svůj slib, zúčastnit se akce naší organizace. Vyzdvihl záslužnou práci představitelů organizace pro seniory. Přislíbil pomoc pro organizaci. Zodpovídal dotazy členů. Jeden z nich – kdy budou jezdit vlaky z Hustopečí s nízkým nástupem, vhodný i pro chodící o berlích – dle příslibu by měly jezdit vlaky od dubna. Neméně důležití a vzácní hosté – starostka města Hustopeče PaedDr. Potměšilová, zodpovídala dotazy ohledně zubařů v Hustopečích,  čekárny na vlakovém nádraží, a obchody, které vzniknou u nového obchodu Kaufland. Místostarosta Jožka Horák zodpovídal dotazy ohledně senior taxi, nový starosta Šitbořic Mgr. Franěk který byl na naší schůzi poprvé, byl překvapen takovou účastí, předpokládal jen komorní záležitost. Náš stálý, oblíbený host starosta ze Starovic Antonín Kadlec. Vyzdvihl práci výboru a poděkoval za jejich mimořádnou práci. Pozdravila starostka ze Strachotína. Na letošní schůzi jsme měli změnu v kulturní části. Vystoupila vynikající harmonikářka a zpěvačka Mirka Šubíková původně z H. Bojanovic. Několik písniček s ní zazpíval její tatínek Mirek Šubík, původem z Němčiček. Paní Mirka si vyvolala z publika Laďu Fialu, našeho výborného zpěváka, zazpívali spolu také několik písníček. Pro velký úspěch jsme ji nechtěli pustit, ale čekaly nás sice nudné, ale nutné body k projednání. Volba předsedy, místopředsedy, hospodářky, revizní komise, delegáty na okresní shromáždění. Z pléna nebyly žádné návrhy. Tak se hlasovaly návrhy z výboru. Předseda ing. Bohumila Defeldová, všemi hlasy zvolena, taktéž místopředsedkyně Vojtěška Kadrnková a hospodářka Eva Kamenská zvoleny všemi hlasy. Taktéž revizní komise předseda Marie Klimešová, Anička Neubauerová, Jitka Krejčí. Činnost v důvěrnících ukončila ze zdravotních důvodů paní Dlapalová Božena. Velké poděkování za dosavadní dlouholetou práci, pevné zdraví do dalších let. Následovaly zprávy, všechny byly schváleny. Konečně došlo na kolo štěstí, tolik očekávané. Spokojenost byla velká, téměř každý něco vyhrál.  Předsedkyně ukončila schůzi s přáním hodně zdraví a energie, optimismu.