Věková struktura členské základny

Věková struktura členů k 31. 12. 2019

věkové rozhraní počet %
20-39 4 0,73
40-49 12 2,20
50-59 10 1,83
60-65 66 12,09
66-69 117 21,43
70-79 263 48,17
80-89 68 12,45
90- 6 1,10
celkem 546 100

průměrný věk členů je 71,27

Hlavní navigace:

 

20. 3. Členská schůze organizace se ruší!!!!

Nový termín bude oznámen. 

 

Zájezd dne 9. 4. do mlékárny Tatra Hlinsko a Zelená hora se ruší!!! Mlékárna zrušila všechny exkurze.

 

Zájezd dne 29. 4. Zahrada Věžky zrušen!!!

 

Vytvoření nových webových stránek

Firma Graweb, jmenovitě pan Kamil Konečný, nám sponzoruje vytvoření našich webových stránek. Jeho firma nám také tyto stránky vytvořila. Děkujeme mu za jeho spozorský dar.

Chceme, aby nejen naši členové, ale i široká veřejnost, byli informováni o naší činnosti.