Věková struktura členské základny

Věková struktura členů k 31. 12. 2020

věkové rozhraní počet %
20-39 2 0,37
40-49 10 1,83
50-59 11 2,02
60-65 49 8,99
66-69 113 20,23
70-79 282 51,74
80-89 68 12,48
90- 10 1,83
celkem 545 100

průměrný věk členů je 72,20.

Hlavní navigace:

Pro tento rok zatím nechystáme žádné akce, vyčkáváme.

Přeji Vám hodně zdraví, pokory, vzájemné ohleduplnosti, trpělivosti, energie k překonání této nelehké doby. Moc mne, stejně jako Vám, chybí osobní setkávání při našich akcích.

Dodržujte, prosím, všechna vládní nařízení. Jde o naše zdraví, zdraví našich blízkých. Buďte na sebe opatrní.

 

 

Vytvoření webových stránek zajistila

Firma Graweb, jmenovitě pan Kamil Konečný, nám sponzoruje vytvoření našich webových stránek. Jeho firma nám také tyto stránky vytvořila. Děkujeme mu za jeho spozorský dar.

Chceme, aby nejen naši členové, ale i široká veřejnost, byli informováni o naší činnosti.