Věková struktura členské základny

Věková struktura členů k 31. 12. 2019

věkové rozhraní počet %
20-39 4 0,73
40-49 12 2,20
50-59 10 1,83
60-65 66 12,09
66-69 117 21,43
70-79 263 48,17
80-89 68 12,45
90- 6 1,10
celkem 546 100

průměrný věk členů je 71,27

Hlavní navigace:

 

Zájezd 10. 2. do Aqualandu Pasohlávky

 

Vytvoření nových webových stránek

Firma Graweb, jmenovitě pan Kamil Konečný, nám sponzoruje vytvoření našich webových stránek. Jeho firma nám také tyto stránky vytvořila. Děkujeme mu za jeho spozorský dar.

Chceme, aby nejen naši členové, ale i široká veřejnost, byli informováni o naší činnosti.