Věková struktura členské základny

Věková struktura členů k 31. 12. 2022

věkové rozhraní počet %
20-39 1 0,20
40-49 8 1,61
50-59 12 2,41
60-65 37 7,43
66-69 69 13,86
70-79 273 54,82
80-89 90 18,07
90- 8 1,61
celkem 498 100

průměrný věk členů je 73,28 roků.

Hlavní navigace:

 

 

 

11. 6. 2024 zámek Lysice

 

Vytvoření webových stránek zajistila

Firma Graweb, jmenovitě pan Kamil Konečný, nám sponzoruje vytvoření našich webových stránek. Jeho firma nám také tyto stránky vytvořila. Děkujeme mu za jeho spozorský dar.

Chceme, aby nejen naši členové, ale i široká veřejnost, byli informováni o naší činnosti.