Věková struktura členské základny

Věková struktura členů k 31. 12. 2018

věkové rozhraní počet %
20-39 6 1,13
40-49 9 1,70
50-59 13 2,46
60-65 79 14,93
66-69 116 21,93
70-79 246 46,50
80-89 58 10,96
90- 2 0,38
celkem 529 100

průměrný věk členů je 70,,62

Hlavní navigace:

 

15. 11. ve 14 hod členská schůze organizace 

 

Vytvoření nových webových stránek

Firma Graweb, jmenovitě pan Kamil Konečný, nám sponzoruje vytvoření našich webových stránek. Jeho firma nám také tyto stránky vytvořila. Děkujeme mu za jeho spozorský dar.

Chceme, aby nejen naši členové, ale i široká veřejnost, byli informováni o naší činnosti.