Věková struktura členské základny

Věková struktura členů k 31. 12. 2021

věkové rozhraní počet %
20-39 1 0,19
40-49 10 1,92
50-59 10 1,92
60-65 40 7,69
66-69 93 17,88
70-79 273 52,50
80-89 85 16,35
90- 8 1,54
celkem 520 100

průměrný věk členů je 72,77.

Hlavní navigace:

Zájezd pro prarodiče s vnoučaty do ZOO Lešná 15. 8. 2022.

 

Buďte na sebe opatrní. Hodně optimismu, vzájemné tolerance, energie.

 

 

Vytvoření webových stránek zajistila

Firma Graweb, jmenovitě pan Kamil Konečný, nám sponzoruje vytvoření našich webových stránek. Jeho firma nám také tyto stránky vytvořila. Děkujeme mu za jeho spozorský dar.

Chceme, aby nejen naši členové, ale i široká veřejnost, byli informováni o naší činnosti.