Domovinka Němčičky O. P. S.

Denní pobyt pro seniory a zdravotně postižené

Domovinka v Němčičkách je v zrekonstruovaných prostorách fary. Poskytovatelem sociální služby je obec Němčičky. Domovinka disponuje sociálním zařízením, kuchyňkou a jídelnou, společenskou místností, kanceláří pro pečovatelky, dvěma pokoji po čtyřech lůžkách, kde si mohou klienti odpočinout.

Nabízí:

Ambulantní odlehčení pro seniory a zdravotně postižené, o které je jinak pečováno v domácím prostředi

  • senioři a zdravotně postižení mohou navštěvovat Domovinku v době, kdy nechtějí zůstat sami doma
  • zdravotní stav jim neumožňuje zůstávat sám v domácnosti

Osoba, která pečuje může po tuto dobu

  • chodit do práce
  • vyřídit osobní záležitosti
  • odpočinout

Poskytuje:

  • pomoc při zajištění péče o vlastní osobu
  • poskytují stravu
  • pomoc při sociálním začlenění
  • pomoc při udržení a rozvoji osobních schopností
  • sociální poradenství

Zajišťují odvoz do zařízení a zpět domů

Kontakt:

Domovinka Němčičky o. p. s.

691 07 Němčičky 96

Blanka Miličková tel. čís. 777 708 765

Hlavní navigace:

 

20. 3. Členská schůze organizace se ruší!!!!

Nový termín bude oznámen. 

 

Zájezd dne 9. 4. do mlékárny Tatra Hlinsko a Zelená hora se ruší!!! Mlékárna zrušila všechny exkurze.

 

Zájezd dne 29. 4. Zahrada Věžky zrušen!!!

 

Vytvoření nových webových stránek

Firma Graweb, jmenovitě pan Kamil Konečný, nám sponzoruje vytvoření našich webových stránek. Jeho firma nám také tyto stránky vytvořila. Děkujeme mu za jeho spozorský dar.

Chceme, aby nejen naši členové, ale i široká veřejnost, byli informováni o naší činnosti.