Domovinka Němčičky O. P. S.

Denní pobyt pro seniory a zdravotně postižené

Domovinka v Němčičkách je v zrekonstruovaných prostorách fary. Poskytovatelem sociální služby je obec Němčičky. Domovinka disponuje sociálním zařízením, kuchyňkou a jídelnou, společenskou místností, kanceláří pro pečovatelky, dvěma pokoji po čtyřech lůžkách, kde si mohou klienti odpočinout.

Odlehčovací služba

Je určena:

  1. Osoby se zdravotním postižení
  2. senioři

Poskytované služby

Posláním Domovinky Němičky je poskytnout odlehčovací pobytovou službu osobám se sníženou soběstačnosti, o které je jinak pečováno v jejich domácím prostředí. Cílem je odlehčit rodině při péči o osobu se sníženou soběstačností, v době, kdy pečující osoba nemůže tuto péči poskytnout , nebo potřebuje čas na odpočinek, poto abychom udrželi osobu, o kterou je pečováno co nejdéle doma.

Cílem je:

  • zajistit péči o klienta v době, kdy se o něj nemůže pečující osoba postarat.
  • zajistit klientovi, o kteréhp je pečováno, aktivity dle přání a zvyků, tak aby vedly k udžení  dosavadních dovedností a schopností.

Služba je určena:

  • seniorům a zdravotně postiženým se sníženou soěstačností od 60 let, o které je pečováno v domácím prostředí jinou osobou. (Osoby, kterým neumožňuje zdravotní stav zůstávat sám doma. Osoby, které trpí pocitem osamocení. Osoby se ztíženou pohyblivostí. Osoby se stařeckou demencí, Alzheimerovou a Parkinsonovou chorobou).
  • Pobytová odlehčovací služba je poskytována zájemcům s trvalým bydlištěm v mikroregionu Hustopečsko.
  • Odlehčovací služba je poskytována na dobu určitou nejdéle na na dobu 3 měsíců.

Kontakt:

Domovinka Němčičky o. p. s.

691 07 Němčičky 96

Blanka Miličková Bc. tel. čís. 777 708 765

Hlavní navigace:

 

 

 

11. 6. 2024 zámek Lysice

 

Vytvoření webových stránek zajistila

Firma Graweb, jmenovitě pan Kamil Konečný, nám sponzoruje vytvoření našich webových stránek. Jeho firma nám také tyto stránky vytvořila. Děkujeme mu za jeho spozorský dar.

Chceme, aby nejen naši členové, ale i široká veřejnost, byli informováni o naší činnosti.