Tichý svět

Tichý svět - organizace poskytuje osobám se sluchovým postižením všestrannou podporu v podobě služeb, které jim ulehčují začlenění se do společnosti. Nabízí sociální rehabilitaci, odborné sociální poradenství a tlumočnické služby. Může podpořit v pochopení aktuální situace, ve výběru vhodného typu pomůcek, při podání žádosti o příspěvek na zvláštní pomůcku.

více na stránkách www.tichysvet.cz

Hlavní navigace:

 

Všem našim členům přejeme šťastný vstup no nového roku 2024. 

 

Vytvoření webových stránek zajistila

Firma Graweb, jmenovitě pan Kamil Konečný, nám sponzoruje vytvoření našich webových stránek. Jeho firma nám také tyto stránky vytvořila. Děkujeme mu za jeho spozorský dar.

Chceme, aby nejen naši členové, ale i široká veřejnost, byli informováni o naší činnosti.