Bezplatné právní poradenství

Poradna Národní rady osob se zdravotním postižením ČR v Brně rozšiřuje své služby odborného sociálního poradenství o právní poradenství v oblasti sociální, bytové, rodinné, pracovní, občanskoprávních vztahů a právní způsobilosti.

Poradna nabízí pomoc se sepisováním žádostí, správních žalob, odvolání, námitek, opatrovnických návrhů a dalších odborných právních úkonů.

Právní poradenství poskytuje Mgr. Jana Bendová

Je nutné se předem objednat u asistentky Bc. Martiny Michalcové 

Kde nás najdete:

Cejl 892/32, 602 00 Brno (zastávka Körnerova), 1. patro na konci chodby.

email: m.michalcova@nrzp.cz    j.bendova@nrzp.cz 

telefon: 542 214 110 - 1, 736 751 214 

úřední hodiny právního poradenství:

pondělí, středa: 8.30 - 15.30, poslední klient ve 14.30 hod

Hlavní navigace:

 

20. 3. Členská schůze organizace se ruší!!!!

Nový termín bude oznámen. 

 

Zájezd dne 9. 4. do mlékárny Tatra Hlinsko a Zelená hora se ruší!!! Mlékárna zrušila všechny exkurze.

 

Zájezd dne 29. 4. Zahrada Věžky zrušen!!!

 

Vytvoření nových webových stránek

Firma Graweb, jmenovitě pan Kamil Konečný, nám sponzoruje vytvoření našich webových stránek. Jeho firma nám také tyto stránky vytvořila. Děkujeme mu za jeho spozorský dar.

Chceme, aby nejen naši členové, ale i široká veřejnost, byli informováni o naší činnosti.