Klára pomáhá

Společnost Klára pomáhá, o. s., je nestátní nezisková organizace pomáhající pečujícím osobám a jejich rodinám. Klára pomáhá, o. s., byla založena v roce 2012 jako vzpomínka na dcerku Klárku.

Pro koho je pomoc a podpora určena

 • pečujícím o rodinného příslušníka s hendikepem, či dlouhodobě nemocného
 • pečujícím o děti, rodiče či prarodiče
 • lidem s hendikepem, dlouhodobě nemocným, či po úraze s trvalými následky
 • osobám, které ukončily péči
 • pozůstalým a jejich rodinám

Co děláme?

 • poskytujeme poradenství v oblasti sociálních dávek
 • hájíme práva a zájmy pečujícího i celé rodiny, zdravotně znevýhodněného člena rodiny
 • pomáháme pečujícím s návratem do zaměstnání
 • pořádáme pravidelná svépomocná setkání pečujících osob
 • účastníme se besed, pořádáme konference a workshopy
 • přednášíme na univerzitách
 • školíme fundraising

Naše cíle a hodnoty:

 • poskytování kvalitních a praktických služeb pečujícím osobám, zvyšující životní úroveň pečujících osob a osob zdravotně znevýhodněných
 • Těch dosáhneme, když neustoupíme z našich hodnot:
 • Lidskost
 • Laskavost
 • odpovědnost
 • pravda
 • úcta
 • spolupráce
 • a důstojnost

kontakt:

telefonicky: 739 525 072 - předsedkyně sdružení

733 678 894 poradna pro pečující

elektronicky:

info@klarapomoha.cz

www.klarapomaha.cz

Hlavní navigace:

 

20. 3. Členská schůze organizace se ruší!!!!

Nový termín bude oznámen. 

 

Zájezd dne 9. 4. do mlékárny Tatra Hlinsko a Zelená hora se ruší!!! Mlékárna zrušila všechny exkurze.

 

Zájezd dne 29. 4. Zahrada Věžky zrušen!!!

 

Vytvoření nových webových stránek

Firma Graweb, jmenovitě pan Kamil Konečný, nám sponzoruje vytvoření našich webových stránek. Jeho firma nám také tyto stránky vytvořila. Děkujeme mu za jeho spozorský dar.

Chceme, aby nejen naši členové, ale i široká veřejnost, byli informováni o naší činnosti.