Struktura členské základny místní organizace Hustopeče

  Důvěrník počet členů %
1 Klimešová 27
2 Lutzká 12

2,27

3 Manková, Galousková 30 5,67
4

 Nováková

41 7,75
5 Neubauerová 44 8,32
6 Šebestová, Mžyková 35 6,62
7 Strouhalová 25 4,73
8 Josková 48 9,07
  Hustopeče 262 49,53
9 Boleradice 32 6,05
10 H. Bojanovice 45 8,51
11 Kurdějov 13 2,46
12 Popice 34 6,43
13 Starovice 38 7,18
14 Strachotín 26 4,91
15 Šakvice 33 6,24
16 Uherčice 25 4,73
17 Velké Němčice 21 3,97
  celkem 529 100
       

Hustopeče 31. 12. 2018

Hlavní navigace:

 

zájezd 8. 10. termální lázně Györ, Maďarsko

 

Vytvoření nových webových stránek

Firma Graweb, jmenovitě pan Kamil Konečný, nám sponzoruje vytvoření našich webových stránek. Jeho firma nám také tyto stránky vytvořila. Děkujeme mu za jeho spozorský dar.

Chceme, aby nejen naši členové, ale i široká veřejnost, byli informováni o naší činnosti.