Struktura členské základny místní organizace Hustopeče

  Důvěrník počet členů %
1 Klimešová 30
2 Neubauerová  26

4,76

3 Manková, Galousková 27 4,95
4

 Nováková

46 8,42
5 Neubauerová 30 5,49
6  Mžyková 37 6,78
7 Strouhalová 26 4,76
8 Josková 48 8,79
  Hustopeče 270 49,45
9 Boleradice 34 6,23
10 H. Bojanovice 46 8,42
11 Kurdějov 11 2,01
12 Popice 35 6,41
13 Starovice 38 6,96
14 Strachotín 26 4,76
15 Šakvice 37 6,78
16 Uherčice 27 4,95
17 Velké Němčice 22 4,03
  celkem 546 100
       

Hustopeče 31. 12. 2019

Hlavní navigace:

 

20. 3. Členská schůze organizace se ruší!!!!

Nový termín bude oznámen. 

 

Zájezd dne 9. 4. do mlékárny Tatra Hlinsko a Zelená hora se ruší!!! Mlékárna zrušila všechny exkurze.

 

Zájezd dne 29. 4. Zahrada Věžky zrušen!!!

 

Vytvoření nových webových stránek

Firma Graweb, jmenovitě pan Kamil Konečný, nám sponzoruje vytvoření našich webových stránek. Jeho firma nám také tyto stránky vytvořila. Děkujeme mu za jeho spozorský dar.

Chceme, aby nejen naši členové, ale i široká veřejnost, byli informováni o naší činnosti.