Struktura členské základny místní organizace Hustopeče

  Důvěrník počet členů %
1 Klimešová 36
2 Neubauerová  34

6,54

3 Křenková 36 6,92
4

 Nováková

36 6,92
5 Neubauerová    
6  Mžyková 32 6,15
7 Strouhalová 36 6,92
8 Josková 40 7,69
  Hustopeče 250 48,08
9 Boleradice 36 6,92
10 H. Bojanovice 47 9,04
11 Kurdějov 10 1,92
12 Popice 31 5,96
13 Starovice 36 6,92
14 Strachotín 23 4,42
15 Šakvice 36 6,92
16 Uherčice 28 5,32
17 Velké Němčice 23 4,42
  celkem 520 100
       

Hustopeče 31. 12. 2021

Hlavní navigace:

 

 

Vánoční jarmark Olomouc dne 10. 12. 2022 

 

Pevné zdraví.

Buďte na sebe opatrní. Hodně optimismu, vzájemné tolerance, energie.

 

 

Vytvoření webových stránek zajistila

Firma Graweb, jmenovitě pan Kamil Konečný, nám sponzoruje vytvoření našich webových stránek. Jeho firma nám také tyto stránky vytvořila. Děkujeme mu za jeho spozorský dar.

Chceme, aby nejen naši členové, ale i široká veřejnost, byli informováni o naší činnosti.