Pozvánka na členskou schůzi organizace

 Pozvánka

 

Na členskou schůzi Svazu tělesně postižených v ČR z. s. místní organizace Hustopeče, která se koná dne 18. 11. 2022 ve 14 hod v sále Společenského domu,  ulice Herbenova, Hustopeče

 

Program:

  1. Uvítání členů a hostů
  2. Schválení programu
  3. Vystoupení dětí z MŠ U Rybiček
  4. Vystoupení hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Jan Grolich
  5. Vystoupení hostů
  6. Bezpečnost seniorů – policejní mluvčí por. ing. Miroslav Měchura
  7. Zpráva o činnosti ZO za uplynulé období
  8. Přestávka s pohoštěním
  9. Diskuze, připomínky, návrhy
  10. Závěr

Těšíme se na setkání s Vámi! Dle možnosti, prosím, přispějte do kola štěstí. Dárek má obdarovanému udělat radost.

 

Předseda                                            místopředseda                       hospodářka

Ing. Bohumila Defeldová                   Vojtěška Kadrnková                Eva Kamenská