Členská schůze organizace pozvánka

Pozvánka

 

Na členskou schůzi Svazu tělesně postižených v ČR z. s. místní organizace Hustopeče, která se koná dne 22. 4. 2022 ve 14 hod v sále CVČ (Společenský dům) Herbenova, Hustopeče

 

Program:

  1. Uvítání členů a hostů

  2. Schválení programu

  3. Kulturní vložka

  4. Vystoupení hostů

  5. Zpráva o činnosti ZO za rok 2021 + plán činnosti na rok 2022

  6. Zpráva o stavu členské základny

  7. Zpráva o hospodaření za rok 2019, 2020, 2021 + rozpočet na rok 2022

  8. Zpráva revizní komise

  9. Diskuze, připomínky, návrhy

  10. Usnesení a závěr

 

Těšíme se na setkání s Vámi!  Snad se nám setkání po dlouhé době podaří. Dle možnosti, prosím, přispějte do kola štěstí. Dárek má obdarovanému udělat radost.