Požehnané vánoční svátky 2022

Všem našim členům, přátelům, příznivcům přeji požehnané vánoční svátky, prožité ve zdraví, v klidu a v pohodě v kruhu rodiny a přátel. Hodně tolerance, optimismu, ohleduplnosti k sobě navzájem.