Členská schůze organizace 22. 4. 2022

V pátek 22. 4. 2022 jsme se sešli v sále Společenského domu na své pravidelné  schůzi. Naše poslední setkání bylo 15. 11. 2019, covid nám přerušil další setkávání. Schůze se zúčastnilo 199 členů + 4 hosté – starostka Hustopeče PaedDr.  Potměšilová, starostka Strachotína p. Mikáčová, starosta Starovic p. Kadlec, dr. Laz.

Starostové promluvili o problematice jednotlivých obcí. Paní PaedDr. Potměšilová pozvala na „Slovíčko se starostkou“ do kavárny Kina dne 11. 5. 2022.  

Ve zprávě o činnosti zaznělo konstatování, že covid nám v podstatě rušil jednu akci za druhou. V mezičase  útlumu se nám podařilo navštívit dvě divadelní představení. V Městském divadle v Brně krásný muzikál „Jane Eyrová“, pro skvělý výkon si herci zasloužili potlesk ve stoje. Druhé divadelní představení  v divadle v Boleradicích „Pohádka máje“ V tomto představení hráli tři hustopečští herci. Díky dotacím z obcí a Města Hustopeče 250 našich členů si užívalo rekondiční, rehabilitační relaxaci v lázních Perla Lednice. Sestry, rehabilitační pracovníci, masérky jsou moc milí, pozorní. Tato akce je vždy spojena s výborným obědem, procházkou po kolonádě a zakončena skvělou kávičkou, případně  zákuskem.

Na základě memoranda tří měst Benátky – Hustopeče – Modra seniorský tábor zajišťovala Modra ve vysokých tatrách za skvělé organizace ing. Medlena.

Dalším smutným faktem je úbytek 25 našich členů, kteří odešli. Čest jejich památce. Přesto máme 520 členů, jsme největší organizace na okrese, ale i kraje.

Poděkování za podporu představitelům Města Hustopeče, starostkám a starostům okolních obcí. Poděkování za pomoc v sociální oblasti pro naše členy dr. Lazovi a celému sociálnímu odboru. Moc si ceníme projevený zájem o nás, seniory.

Zpráva o hospodaření byla schválena vždy jednotlivě za rok 2019, 2020, 2021, přednesená paní Kamenskou. Dále byla schválena zpráva o členské základně přednesená paní Kadrnkovou. Zpráva revizní komise, přednesená p. Klimešovou byla také schválena. V diskuzi, na návrh výboru, byl schválen zvýšení členského příspěvku na 100 Kč od roku 2023.

Schůze ukončena přáním, aby tato nejistá doba již skončila a my se mohli setkávat. Sociální kontakt velmi chyběl. Pevné zdraví, hodně tolerance, ohleduplnosti, pokory.