ohlédnutí za rokem 2021

Ohlédnutí za rokem 2021

Na prahu nového roku se sluší ohlédnout za rokem minulým, zúčtovat co se podařilo, co naopak je potřeba v následujícím roce napravit. Je to dřív v tomto případě, takové smutné ohlédnutí. Pandemie zasáhla nejen celé Česko, ale i celý svět. My opět rušili jednu akci za druhou. V mezičase útlumu se nám podařilo navštívit dvě divadelní představení – v Městském divadle v Brně krásný muzikál „Jane Eyrová“. Herci za svůj skvělý výkon si zasloužili od diváků potlesk ve stoje. Druhé divadelní představení bylo v divadle v Boleradicích – „Pohádka máje“. V tomto představení hráli tři hustopečští herci. Díky dotacím obcí a Města Hustopeče v lázních Perla Lednice si 250 našich členů užívali relaxaci a ambulantní balíčky. Ambulantní balíčky zahrnovaly dvě procedury. Sestry, rehabilitační pracovníci, masérky jsou moc milí, pozorní. Vychází všemožně vstříc. Pohodový den spojujeme s procházkou po okolí zámku, obvykle zakončen výborným obědem, nebo alespoň kávičkou. Na základě memoranda tří měst – Benátky nad Jizerou, Hustopeče a Modra letos mezinárodní seniorský tábor organizovali přátelé z Modre. Tábor byl ve Vysokých Tatrách za skvělé organizace ing. Medlena. Zúčastnilo se ho 10 našich členů. Dalším smutným faktem je úbytek našich členů – 25 našich členů odešlo. Čest jejich památce. I přesto jsme stále se svými 520 členy největší organizací na okrese, tvoříme 34,85 % celkového počtu. Jsme také největší organizací na úrovni kraje. Průměrný věk našich členů je 72,77 roků.

Velké poděkování za podporu představitelům Města Hustopeče, starostkám a starostům okolních obcí. Poděkování za pomoc v sociální oblasti pro naše členy dr. Lazovi a celému sociálnímu odboru. Hlavně si ceníme projevený zájem o nás seniory.

V neposlední řadě poděkování výboru a důvěrníkům naší organizace za jejich práci ve prospěch organizace.

Na závěr dovolte, abych vyslovila přání, aby tato nejistá doba již skončila a my se mohli pravidelně setkávat na různých zájezdech, pobytech. Tento sociální kontakt už opravdu hodně chybí. Přeji Vám všem pevné zdraví, rodinnou pohodu, hodně krásných okamžiků. Prosím, dodržujme všechna nařízení, chraňme svoje zdraví. Hodně tolerance, ohleduplnosti, pokory.