Den otevřených dveří Domovinka Panny Marie Němčičky

V týdnu Sociálních služeb  byl den otevřených dveříi Domovinky Panny Marie v Němčičkách 6. 10. 2010. Využili jsme toho a navštívili jsme toto zařízení. Zařízení bylo otevřeno na podzim loňského roku. Domovinka (dále jen DPM) se nachází v prostorách nově zrekonstruované fary. Poskytovatelem sociální služby je Oblastní charita Břeclav. DPM disponuje sociálním zařízením, kuchyňkou a jídelnou, společenskou místností, kanceláří pro pečovatelky a dvěma pokoji po čtyřech lůžkách, kde si mohou klienti kdykoliv odpočinout. Forma poskytované sociální služby je ambulantní, nabízí denní pobyt pro seniory a osoby se sníženou soběstačností z důvodu chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Hlavní náplní práce ošetřovatelek je pomoc při zvládání péče o vlastní osobu, poskynutí stravy, aktivizační činnost, činnost k podpoře sociálního začlenění, činnosti k udržení a rozvoji osobních schopností a dovedností.

Přivítala nás velmi příjemná paní vedoucí Ivana Hoferová, věnovala se nám. Prostředí na nás dýchlo čistotou a příjemnou atmosférou.V té době tam byli čtyři klienti. Paní vedoucí nás informovala, že po příchodu do DPM klienti posnídají, dostanou léky. Kdykoliv se mohou vykoupat, vyperou jim prádlo, mohou si objednat pedikérku, kadeřnici, na požádání je navštíví i lékař. Po obědě si klienti mohou odpočinout, každý má své místečko. Ti kteří odpočívat nechtějí, mohou luštit křížovky, číst časopisy, dívat se na televizi, či poslouchat rádio, při kterém si často zazpívají nejednu hezkou písničku. Také mají možnost hrát společenské hry. V rámci pracovních aktivit vytváří také různé obrázky ubrouskovou technikou, která se dá použít i na květináče a sklenice, zkrátka o zábavu zde není nouze.

Dalším důležitým bodem jejich dne je návrat domů, do svého prostředí. Klienty si odváží rodinní příslušníci, nebo tuto službu nabízí i přímo DPM.

Paní vedoucí i paní Andrea Čapková nás informovaly, že se setkaly s názorem, že si to senioři mohou brát jako odstrčení a propadnou pocitu, že je doma nechtějí. Názor ošetřovatelek je opačný. Setkávají se se svými vrstevníky, proberou s nimi své radosti i starosti. Doma si často nemají s kým popovídat, rodinní příslušníci jsou v zaměstnáni. Také rodinní příslušníci mohou být v zaměstnání klidní, plně se věnovat své práci s vědomím, že o jejich blízké je postaráno.

Jenom je trápí, že zařízení není plně vytíženo, mohly by se postarat o více klientů. Náš názor je, že zatím je  malá informovanost o této službě.

Odjížděli jsme z toho zařízení s dobrým pocitem.

Hlavní navigace:

Dne 13. 6. 2023 zájezd do termálních lázní Dunajská Streda

 

Dne 16. 6. 2023 divadlo Boleradice.

Dne 27. 6. 2023 přdnáška v knihovně na téma "Tichý svět"

 

 

Senior doprava- nová informace!

 

Šťastné vykročení do nového roku 2023. Pevné zdraví, hodně energie, pokory, ohleduplnosti. Buďte na sebe opatrní!

 

 

 

Vytvoření webových stránek zajistila

Firma Graweb, jmenovitě pan Kamil Konečný, nám sponzoruje vytvoření našich webových stránek. Jeho firma nám také tyto stránky vytvořila. Děkujeme mu za jeho spozorský dar.

Chceme, aby nejen naši členové, ale i široká veřejnost, byli informováni o naší činnosti.