Den sociálních služeb

Dne 5.10.2010 na náměstí v Hustopečích Město pořádalo Den sociálních služeb, kde se naše organizace spolupodílela.

Byly tam obsazeny stánky: komunitní plánování Hustopeče, Charita Břeclav, Ranná péče Brno, Spolek neslyšících Břeclav, Remedia Břeclav, Policie ČR,TyfloCentrum Břeclav, Helppes Praha, Betlém Klobouky, Penzion Hustopeče a další organizace. Naše organizace tam také měla svůj stánek, kde prezentovala svou činnost.Také v našem stánku jsme poskytovali informace - letáčky o lázních Lednice. Paní Rybářová se postarala o výzdobu a také prodej aranžovaných květin nezvyklým způsobem do ozdobné dýně. Iva Štěpánková zase nakreslila na nástěnku osvěžující květy. Také doplnila aranžmá z květin, také velmi vkusnou. Paní Haluzová zase přivezla vzorky chryzantén. Paní Kaňová Marie doplnila paličkované obrázky, velmi hezké. Také paní Staňková Zdeňka ze Strachotína zapůjčila vzorky pletených košíků z papíru, které byly k nerozeznání od proutí. Stánky navštívili hlavně děti z obou základních škol i z Gymnazia. Podle našeho názoru tato akce splnila požadavek - seznámení veřejnosti a hlavně mládeže s problémy, se kterými se zdravotně postižení lidé potýkají. Zúčastněné organizace nabízeli pomoc, jak s těmi problémy se dá žít.

Den sociálních služeb také navštívil za senátora ing. Hajdy, který je služebně v Německu, jeho asistent PhDr. Jankovič, poslanec Parlamentu ing. Petrů (ČSSD).

Jenom počasí nám nepřálo, celý den drobně pršelo a bylo poměrně zima. Nám promrzlým, přinesla horkou kávu a výborný záskusek paní Vojtěška Kadrnková, Eva Kamenská zase odpoledne přinesla znovu horkou kávu a Marie Springisfeldová svačinu. Díky těmto dobrým duším jsme nezmrzli nadobro.

Hlavní navigace:

Zájezd pro prarodiče s vnoučaty do ZOO Lešná 15. 8. 2022.

 

Buďte na sebe opatrní. Hodně optimismu, vzájemné tolerance, energie.

 

 

Vytvoření webových stránek zajistila

Firma Graweb, jmenovitě pan Kamil Konečný, nám sponzoruje vytvoření našich webových stránek. Jeho firma nám také tyto stránky vytvořila. Děkujeme mu za jeho spozorský dar.

Chceme, aby nejen naši členové, ale i široká veřejnost, byli informováni o naší činnosti.