Setkání seniorů tří měst

Přeshraniční spolupráce pokračuje, dne 3. 9. 2014 přijeli senioři z Benátek nad Jizerou, Modré ze SR do Hustopečí, kde se setkali se zástupci STP Hustopeče.

Snaží se navázat a udržet spolupráci, a to nejen v oficiální rovině. Setkávají se děti, divadelní ochotníci, teď v září je to sraz seniorů v Hustopečích. Nejedná se jen o oficiální setkávání představitelů měst, ale i jednotlivých skupin. Projekt se začíná rozšiřovat, letos nad rámec uspořádaly Benátky nad Jizerou Mezinárodní seniorský tábor v Českém ráji.

Pro účastníky byl připraven program - návštěva zámku Lednice, krásných interiérů zámku, doplněný o návštěvu skleníku, ve kterém jsme obdivovali nádherné kvetoucí i zelené rostliny.

Následovala návštěva nejznámějšího vinařství - Vinařství u Kapličky v Zaječí. Večer byl společenský večer, kde všichni 3 představitele měst -starosta  ing. Kuchynka z Města Hustopeče, p. Král, starosta z Benátek nad Jizerou a primátorka Modré p. ing. Hlubocká slíbili, že v této spolupráci se bude pokračovat, chystají se podepsat memorandum před komunálními volbami, které by zavazovalo nové politické vedení v tomto projektu pokračovat. K dobré pohodě zahrála cimbálová muzika Eliška. Na druhý den byl program připraven jen pro návštěvníky z Benátek a Modré a to návštěva Muzea a galerie u Synků, prohlídka radnice a místního kostela sv. Václava a sv. Anežky České, návštěvníky doprovázel starosta ing. Kuchynka.

 

Hlavní navigace:

 

 

 

11. 6. 2024 zámek Lysice

 

Vytvoření webových stránek zajistila

Firma Graweb, jmenovitě pan Kamil Konečný, nám sponzoruje vytvoření našich webových stránek. Jeho firma nám také tyto stránky vytvořila. Děkujeme mu za jeho spozorský dar.

Chceme, aby nejen naši členové, ale i široká veřejnost, byli informováni o naší činnosti.