Členská schůze dne 14. 11. 2014

Členská schůze naší organizace proběhla v pátek dne 14. 11. 2014 ve Společenském domě.

Schůze probíhala dle schváleného programu

V kulturní vložce vystoupila Hustopečská taneční skupina Lady Stars pod vedením paní Mgr. Komoňové. Velice pěkné, svižné vystoupení, které vyvolalo spokojené úsměvy na tvářích našich členů. Šikovné tanečnice.

Ve vystoupení hostů vystoupila paní starostka PaedDr. Potměšilová, informovala nás o nově vzniklé komisi rady Města pro seniory a zdravotně postižené, pod vedením p. Martiny Ondrové, toto uskupení by mělo být prostředníkem mezi naší organizací a radou, zastupitelstvem, vedením Města. Na další otázky bude odpovězeno, až po vniknutí do jednotlivých problémů.

Pan Bc. Laz se zmínil o akcích, které Město organizovalo - den soc. služeb, jízda vozíčkem po městě, přednáška o "Šmejdech", všech těchto akcí se naši členové zúčastnili.

Paní policejní mluvčí por. Mgr. Kamila Haraštová nás seznámila s novými fintami, které vytahují "Šmejdi" převážně na seniory. Obrana - nejezdit na žádné předváděcí akce, nepouštět do bytu, domu, neznámé osoby. Pokud se odvolávají na příbuzného, ověřit si to u něj. Dále promluvila o kriminalitě na okrese Břeclav. Také o drogové situaci na okrese Břeclav. Velmi zajímavá přednáška, doplněná konkrétními případy.

Povídání o bylinkách, jejich účinnosti i vlivu dle měsíčních znamení promluvila p. Vintrlíková, která o bylinkách ví tolik, že by mohla povídat hodiny a ještě téma by nebylo vyčerpáno.

Se zprávou  o činnosti za rok 2014 seznámila předsedkyně ing. Defeldová. Činnost naší organizace je velmi rozmanitá, snad každý si najde nějakou oblast, která ho zajímá.

Následovalo kolo štěstí, které je tolik očekávané. Členové darovali do kola štěstí hodně dárků, tak snad každý vyhrál nějakou maličkost.

V diskuzi nikdo nevystoupil, tak předsedkyně ukončila schůzi s přáním krásných vánočních svátků a v novém roce hlavně hodně zdraví, pohodu, sílu a energii.

Hlavní navigace:

 

 

 

11. 6. 2024 zámek Lysice

 

Vytvoření webových stránek zajistila

Firma Graweb, jmenovitě pan Kamil Konečný, nám sponzoruje vytvoření našich webových stránek. Jeho firma nám také tyto stránky vytvořila. Děkujeme mu za jeho spozorský dar.

Chceme, aby nejen naši členové, ale i široká veřejnost, byli informováni o naší činnosti.