Členská schůze dne 14. 3. 2014

Členská schůze organizace se uskutečnila dne 14. 3. 2014 ve Společenském domě.

Probíhala dle schváleného programu.

V kulturní vložce vystoupily děti z mateřské školky Pastelka. Jejich pásmo bylo velice milé a úsměvné. Přinesly i dovnitř místnosti sluníčko a úsměvy na tvář přítomných.

Za hosty vystoupila paní Jana Svojanová z TOP OPTIKY Grůzová, měřily zájemcům zrak, poradily, doporučily návštěvu očního lékaře k dalšímu vyšetření. Také měly sebou ukázku obrub na brýle.

Jako další host vystoupil p. Mgr. Miroslav Prchal z Girasole, seznámil s novou aktivitou, kterou tato organizace nabízí - tísňová péče. Jedná se o speciální telefon a nouzové tlačítko SOS, který máte u sebe, tento telefon okamžitě přivolá pomoc, operátor zajistí telefon blízkým, lékaři, nebo přímo přivolá záchranou službu, hasiče, policii. Nemusíte se bát, pomoc bude vždy na "dosah ruky"

Paní Blanka Miličková informovala o službách, které poskytuje Domovinka Němčičky. O péči, které toto zařízení poskytuje svým klientům.

Pan Bc. Laz ve svém vystoupení pozval na akce, které pořádá Město Hustopeče. Dne 30. 4. Den otevřených dveří na Městském úřadě, současně na parkovišti u "Staré pošty" bude Den sociálních služeb s prezentací poskytovatelů sociálních služeb. Dne 29. 4. v Penzionu beseda o podomním prodeji. 25. 4. Projeďte Město s vozíčkářem.

Pan Bc. Vejpustek informoval o jednáních na Jihomoravském kraji ohledně výstavby domova důchodců v Hustopečích.

Paní Kolínková, předsedkyně okresního výboru svazu informovala o akcích okresního výboru. Pochválila a ocenila práci výboru naší organizace.

Zprávu o činnosti za rok 2013, splnění plánu roku 2013 a plán na rok 2014 přednesla předsedkyně.

Zprávu o členské základně za rok 2013 přednesla paní místopředsedkyně p. Vojtěška Kadrnková. Minutou ticha jsme uctili památku těch členů, kteří v tomto období odešli.

zprávu o hospodaření za rok 2013 a rozpočet na rok 2014 přednesla paní Eva Kamenská.

Zprávu revizní komise přednesla paní Marie Klimešová.

Byl přečten anonym, který dostala předsedkyně.

Konečně bylo na řadě tolik očekávané kolo štěstí, ve kterém bylo spoustu dárečků, snad každý vyhrál nějakou maličkost.

Na závěr popřála předsedkyně krásné jarní dny, prožité ve zdraví a pohodě.

Hlavní navigace:

 

 

 

11. 6. 2024 zámek Lysice

 

Vytvoření webových stránek zajistila

Firma Graweb, jmenovitě pan Kamil Konečný, nám sponzoruje vytvoření našich webových stránek. Jeho firma nám také tyto stránky vytvořila. Děkujeme mu za jeho spozorský dar.

Chceme, aby nejen naši členové, ale i široká veřejnost, byli informováni o naší činnosti.