Zpráva o činnosti

Zpráva o činnosti za rok 2009
Dovolte, abych Vás seznámila s činností, kterou jsme měli v minulém roce, byl to můj první rok ve funkci.
Obsah naší činnosti už určuje název naší organizace – Svaz tělesně postižených. Vychází z potřeb a zájmů našich členů. Členové výboru s důvěrníky se snaží, aby se členové v organizaci cítili dobře, aby tam našli pomoc, radu, ale i zábavu, rozptýlení a nezůstali se svými problémy a potížemi sami.
Výbor svazu a důvěrníci se schází pravidelně 1x měsíčně, vždy první pondělí v měsíci. Členové výboru chodí přát našim jubilantům vždy s kytičkou a malou pozorností. Všichni členové výboru tuto práci dělají obětavě po celý rok zdarma a ve svém volném čase. Za to jim patří moje poděkování.
Počtem členů jsme velká organizace – 433, tito členové jsou nejen z Hustopečí, ale i z mikroregionu Hustopeče. Jsou to obce Boleradice, Horní Bojanovice, Šakvice, Strachotín, Popice, Starovice, Velké Němčice, Kurdějov, Uherčice.
Rok 2009 jsme zahájili povídáním o bylinkách s paní Vintrlíkovou, která vždy umí poradit jakou bylinkou proti našim neduhům bojovat.
V březnu jsme měli členskou schůzi a nákupní zájezd do Polska před Velikonocemi. Vyzkoušeli jsme termální bazén v Pasohlávkách s vodou teplou 37 o C, což na naše klouby mělo příznivý vliv. Také naše zájezdy za zdravím do termálního bazénu v Laa jsou velmi oblíbené a vždy plně obsazené. V minulém roce jsme je navštívili 2x.
Za květinovou krásou jsme se vydali na Floru Olomouc, kde jsme se nejen potěšili pohledem, ale mohli i nakoupit nějakou krásu do svých domovů.
Byli jsme na originálním představení Cikánský baron v divadle Boleradice, které režíroval p. Merlíček, jako hudební doprovod byla cimbálová muzika z Boleradic. Nevšední zážitek, nevšední zpracování. Tím naše kulturní akce zdaleka nekončí, ještě jsme byli na vystoupení Karla Plíhala, další pak vystoupení Vlasty Rédla. Divadlo „Vstupte „ za námi přijelo z Prahy, kde velmi nevšední roli měl p. Nárožný, skvělý výkon předvedli i p. Mrkvička a p. Čenský. Poslední v této řadě jsme se zúčastnili koncertu Ireny Budweisserové, která má hlas od pána Boha, jak řekla jedna naše členka. Při jejím zpěvu až mrazilo.
Námi organizovaná rekondice proběhla v Luhačovicích v hotelu Praha, zúčastnilo se jí 44 našich členů. Velmi spokojená reakce od zúčastněných. Naši členové využili možnost lázeňských procedur, které jim předepsal tamní lékař, tyto úkony byly hrazeny Pojišťovnou. Také pobyt v Luhačovicích spojili s výlety po okolí (solná jeskyně) atd.
Zájezd do Vizovic 15. 9. 2009 – navštívili jsme zámek, sklárnu Glass atelier Morava, viděli jsme při práci skláře, mohli jsme si nakoupit za příznivé ceny jejich výrobky. Zámek je velmi pěkný, nevšední exponáty, velmi dobrý výklad jejich průvodkyně. Den pokračoval exkurzí ve firmě R. Jelínek, spojený s ochutnávkou jejich výrobků, na závěr jsme si mohli nakoupit výrobky za sníženou cenu.
Dne 6. 10. 2009 jsme realizovali zájezd do Prahy. Spojili jsme prohlídku historické části Prahy se současností. Prošli jsme nádvořím hradu, navštívili chrám sv. Víta. Vycházkou jsme šli do senátu. Kde jsme měli předem dohodnutou návštěvu se senátorem za náš region panem ing. Hajdou. Celou cestu nás doprovázel jeho asistent pan PhDr. Jankovič. Prohlédli jsme si historickou část Valdštejnského paláce s přilehlou zahradou v doprovodu fundované průvodkyně. V historickém sále jsme se sešli k besedě s panem senátorem ing. Hajdou, který odpovídal na naše dotazy. Posilnili jsme se dobrým řízkem v senátorské jídelně, vyzkoušeli sezení v senátorské lavici.
V říjnu se uskutečnil také další nákupní zájezd v Polsku.
Cvičení žen v tělocvičně pod vedením našich členek stále probíhá, zrovna tak Falung-gong, pod vedením Marie Klimešové, další naší členky. Cvičení v krytém bazénu v Hustopečích probíhá 2x v měsíci.
Naše členky pomáhají v pokladnách na velkých kulturních akcích, které pořádá město Hustopeče, ať jsou to dechovky, nebo burčákové slavnosti.
Na členské schůzi 13. 11. jsme dostali od pana místostarosty Sadílka šek na 3000 Kč od místní organizace ODS. Proměnili jsme ho za pronájem termálního bazénu v Pasohlávkách ve dnech 18. a 19. 11. 2009, vždy na 1 hodinu. Takže tím jsme zaplatili vstupné pro 50 našich členů. Za to patří naše velké poděkování. Také jsme obdrželi s ODS minerálky na naši listopadovou členskou schůzi.
Zájezd do termálního koupaliště Laa v Rakousku proběhl 23.11, také byl plně obsazený.
Vánoční vazba, pod vedením šikovných rukou paní Rybářové v Domě dětí a mládeže, proběhla 28. 11. 2009. Každý zúčastněný si přinesl věneček, ozdoby, drát, nůžky. Túje jsme přivezli ze Starovic. Velmi příjemné odpoledne, zakončené povídáním u kávy a koláčů, které jsme si napekly. Už nám to navodilo předvánoční náladu.
Vánoční Strážnice 5. 12., kde v jednotlivých domkách se předváděli různé staré vánoční zvyky, lití olova, pouštění lodiček, vyřezávání betlémů, tvorba vánočních ozdob, perníčků i cukroví. V každém domku byla ukázka doplněna slovním doprovodem o každém jednotlivém zvyku. Zabijačka a ochutnávka výrobků, chodily Lucky, Mikuláš s čertem, koledníci a další atrakce tohoto typu.
Dne 19. 12. 2009 jsme měli vstupenky na premiéru divadelní hry „Zdaleka ne tak ošklivá, jak se původně zdálo“ v divadle Boleradice, tímto kulturním zážitkem jsme ukončili činnost roku 2009.
V průběhu roku jsme zpracovali několik projektů na získání peněžních prostředků pro naše členy. Doposud jsme nebyli úspěšní. Jako poslední jsem zpracovala projekt, který vyhlásil ČEZ. Je to pro 100 našich členů pobyt v lázních Lednice na 3 dny. Plná penze. Ubytování 2 noci. Jsou tam zahrnuty 4 procedury (květinová koupel, masáž atd..) možnost bazénu. Jsou to malé lázně, řekla bych takové rodinné. V projektu je zahrnuta i doprava mikrobusem. Spoluúčast našich členů je 1 000,-- Kč na osobu. Celková hodnota projektu je 318 670 Kč.
Výsledek budeme znát až v jarních měsících tohoto roku. Pokud by projekt dopadl dobře, realizovali bychom tyto pobyty na podzim roku 2010.
ČEZ vyžadoval, abychom měli někoho, kdo nám tento projekt podpoří. Ochotně jej podpořil místostarosta p. Sadílek a projektová manažerka paní ing. Bohutínská, za to jim patří moje velké poděkování.
Jako další jsem vypracovala projekt vyhlášený Jihomoravským krajem. Byl na částku 30 000,-- pro 56 našich členů na ambulantní procedury v lázních Lednice. Byly tam zahrnuty jodobromová koupel, aroma masáž, peloidní obklad. Projekt byl vybrán a schválen. Termíny realizace - zahájení proběhlo 29.11 2009, další termíny pak následují, ukončení bylo 17. 12. 2009. Dopravu si každý zajistil sám. Doufáme, že naše členy potěšil tento předvánoční dárek.
Všechny tyto aktivity bychom nemohli provádět bez dotací, které dostáváme od města Hustopeče a okolních obcí, odkud jsou naši členové. Představitelům města Hustopeče, starostce obce Šakvice a všem starostům regionu moc děkuji. Prosím o podporu i pro rok 2010, vím, že je krize a nedostatek finančních prostředků je všude znát, o to více si vážím Vaší podpory.
O dotaci pro rok 2010 jsem už žádala písemně všechny starosty z okolních obcí. Město Hustopeče změnilo pro rok 2010 způsob dotací, je to formou takových malých projektů. Vypracovala jsem již také tuto žádost, ve které žádáme o finance na uskutečnění kurzů na počítače (minikurz práce s počítačem, internet a elektronická pošta, jazykové kurzy a trénování paměti). Tato žádost je na částku 22 720,-- + 20 % od členů. Celková hodnota projektu je 28 400,-- Kč a je pro 70 našich členů. Kurzy by probíhaly v Centru celoživotního vzdělávání, tamními lektory.
V celém minulém roce jsme měli velmi dobrou spolupráci s představiteli města Hustopeče, s panem starostou ing. Kuchyňkem, s panem místostarostou Sadílkem, se kterým projednáváme naše problémy a hledáme další cesty k jejich řešení, s ing. Bohutínskou. Doufáme, že tato dobrá spolupráce bude pokračovat i v tomto roce.
Spolupracujeme se sociálním odborem. Byla vytvořena regionální komise komunitního plánování sociálních služeb, kde jsme také členi.
Hodně se rozšířila naše spolupráce s kulturním střediskem, kde na jejich akce dostáváme slevu, pracovnicím tohoto zařízení moc děkujeme za přízeň.
V neposlední řadě spolupracujeme s Centrem celoživotního vzdělávání, kde nám jeho vedoucí p. Průdek mimo jiné i zdarma poskytuje místnost na naše výborové schůze, také jim patří poděkování.
Rádi bychom rozšířili naši spolupráci i na starosty obcí, odkud jsou naši členové. Chtěla jsem je informovat o naší činnosti, aby měli přehled, kam jdou dotace, které nám zasílají, proto jsem požádala pana místostarostu Sadílka, o zprostředkování účasti na schůzi starostů mikroregionu Hustopeče, která proběhla dne 16.12 a tam jsem starosty informovala o naší činnosti.
Doufám, že jsem na něco důležitého nezapomněla, pokud budete mít dotazy, odpovíme v diskuzi.
Závěrem bych Vám chtěla popřát hlavně hodně zdraví, energie a úspěchů v celém roce 2010 a dobrou spolupráci s Vámi se všemi.

Hlavní navigace:

Zájezd pro prarodiče s vnoučaty do ZOO Lešná 15. 8. 2022.

 

Buďte na sebe opatrní. Hodně optimismu, vzájemné tolerance, energie.

 

 

Vytvoření webových stránek zajistila

Firma Graweb, jmenovitě pan Kamil Konečný, nám sponzoruje vytvoření našich webových stránek. Jeho firma nám také tyto stránky vytvořila. Děkujeme mu za jeho spozorský dar.

Chceme, aby nejen naši členové, ale i široká veřejnost, byli informováni o naší činnosti.