Členská schůze

Členská schůze 13.11.2009

Přítomno 165 členů, hosté p. Kolínková a p. Kicová za OV STP Břeclav, za MěÚ Hustopeče p. místostarosta Libor Sadílek, ved. soc. odoru Mgr. Mauler, předsedkyně soc. komise MUDr. Straková, ing. Borýsek z poradny pro sluchově postižené.

Program:

  1.  Uvítání členů a hostů
  2. schválení programu
  3. kulturní vložka
  4. vystoupení hostů
  5. vystoupení ing. Borýska - pomůcky pro neslyšící
  6. zpráva o činnosti MO za rok 2009
  7. přestávka s pohoštěním
  8. Diskuze, připomínky, návrhy

3. O kulturní vložku se postarala dechová hudba ZUŠ Hustopeče, velmi pěkné vystoupení

4. Jako první z hostů vystoupil místostarosta MěÚ Hustopeče p. Libor Sadílek, předal minerální vody, jako občerstvení z místní organizace ODS, rovněž předal šek ve výši 3 000,-- Kč , také od místní organizace ODS, jako příspěvek pro naši činnost. Částka bude využita k návštěvě termálního bazenu v Pasohlávkách ve dnech 18. 11. a 19. 11. 2009 pro 50 našich členů. Hovořil o akcích, které se podařily a které ještě město čekají.

MUDr. Straková popřála všem hodně zdraví a úspěchů

Předsedkyně ing. Defeldová seznámila členy s čerstvou informací, Jihomoravský kraj nám na zpracovaný projekt přispěl částkou 30 000 Kč. Projekt je určen na ambulantní balíčky v lázních Lednice pro 56 našich členů. Balíček obsahuje: prohlídku u lékaře, 1x jodobromová koupel, vonná masáž, peloidní obklad. Akce proběhne v období 29.11. - 17.12.2009.

Předsedkyně OV p. Kolínková poděkovala předsedkyni MO a celému výboru za práci.

Také starosta obce Horní Bojanovice ve svém omluvném emailu poděkoval nám za práci, kterou pro naše členy děláme, tedy i pro občany Horních Bojanovic.

Také naše členka paní Štěpánková Iva poděkovala za práci, kterou pro naše členy děláme.

Kolem 17 hodiny předsedkyně ukončila členskou schůzi. Popřála všem členům hezké dny do vánočních svátků a vánoční svátky prožité v pohodě v kruhu rodiny a přátel, v novém roce 2010 hlavně hodně zdraví a energie.

Hlavní navigace:

Zájezd pro prarodiče s vnoučaty do ZOO Lešná 15. 8. 2022.

 

Buďte na sebe opatrní. Hodně optimismu, vzájemné tolerance, energie.

 

 

Vytvoření webových stránek zajistila

Firma Graweb, jmenovitě pan Kamil Konečný, nám sponzoruje vytvoření našich webových stránek. Jeho firma nám také tyto stránky vytvořila. Děkujeme mu za jeho spozorský dar.

Chceme, aby nejen naši členové, ale i široká veřejnost, byli informováni o naší činnosti.