Výstava Titanic a Památník písemnictví Rajhrad

Dne 19. 2. jsme navštívili výstavu Titanic na výstavišti v Brně, která je naposledy v Evropě. Výstava představuje reálné kajuty, salonky, strojovnu. Vystavené exponáty, které byly vytaženy ze dna oceánu. Porcelán, zapékací misky, které byly zaváté pískem, šperky, kabelka, toaletní potřeby, parfém cestujících. Část bezpečnostních dveří, dalekohled. Byl vystaven ledovec, na který si mohl každý sáhnout. Fotografie schodiště v I. třídě, kde na úpatí schodiště stojí na podstavci anděl, podstavec je vystaven, anděl se nenašel. Strojovna, telegrafní přístroj. Housle kapelníka - muzikanti hráli, i když se loď potápěla. Závěrečná skladba byla "K Tobě Bože blíž". Housle se našly přivázané na mrtvém těle kapelníka. Později se housle vydražily za 1 mil €. Na palubě lodi byli i Češi - jejich příběhy jsou popsány na tabulích vedle. 

Posilněni výborným obědem v restauraci Klášterní taverna jsme pokračovali do Kláštera v Rajhradě. U zrodu benediktinského opatství v Rajhradě stál slavný pražský architekt Jan Blažej Santini. Velmi zajímavá je knihovna, její nástropní fresky, bohatá štuková a zlacená výzdoba, knižní regály všude, kam se člověk podívá. Knihy, knihy a zase knihy. Je zde 16 000 svazků, celkem v Rajhradě je 65 000 knih. Nejstarším rukopisem je Martyrologium Adonis, který pochází z 10. stol. Je zde také Bible kralická, která sloužila emigrantům jako učebnice českého jazyka. Také se zde nachází ručně malovaný globus. 

Expozice literatury z Moravy - jsou zde představeny osobnosti - Petr Bezruč, T. G. Masaryk, Bratří Mrštíkové, Vítězslav Nezval, Jan Skácel.

V roce 1950 byl klášter zrušen a byl přidělen Ministerstvu národní obrany, které klášter zdevastovali, knihovna byla uchráněna, tím, že byl zastaven vchod, vojáci nevěděli co se za ním skrývá. Po roce 1990 byl objekt kláštera navrácen opět benediktinskému řádu. 

Dnes to byl náročný výlet, ale určitě stál za to!