Členská schůze dne 15. 3. 2019

Dne 15. 3. 2019 jsme se sešli na členské schůzi organizace. Přítomno 235 členů + 7 hostů. Schůzi zahájila předsedkyně ing. Defeldová, přivítala přítomné členy a hosty. Krátce vystoupil p. Navrátil z organizace "Šetříme občanům". Vysvětlil účel této akce - boj proti různým šmejdům. Nabídl nezávaznou kontrolu stávajících smluv na energie, možnost zastoupení v jednání s dodavateli energií. Po dobu schůze byli zástupci přítomni a domlouvali si schůzky se zájemci. Tohoto projektu se zúčastnilo i Město Hustopeče a také některé obce - Starovice, atd. V krátkém jarním pásmu vystoupily děti z mateřské školky Pastelka, kde už nás naladily na jarní práce na zahradách. Jako vždy jejich pásmo vykouzlilo na tvářích našich členů úsměv a radost. Vystoupila starostka Města Hustopeče dr. Potměšilová a zabývala se otázkami, které v současné době rozvířily obavy mezi našimi členy, týkající se rozvozu obědů zájemcům, které doposud obstarávaly pečovatelky. Není to odborná práce, kraj pohrozil odebráním dotací na pečovatelskou službu. Proto rada města oslovila několik subjektů, které by rozvoz mohli a chtěli dělat. V Hustopečích nebyl ze strany podnikatelů zájem o rozvoz. Vyvařovny Kobylí, Zaječí a Kašnice projevily zájem. Proběhne ještě beseda k tomuto tématu na Penzionu. Také hovořila o senior taxi, se kterým je spokojenost, zatím ale tato služba není dostatečně využívána. Dr. Laz se zabýval otázkami ze sociální oblasti. Pokud naši členi mají nějaký dotaz, nebo připomínku, mohou se kdykoliv obrátit na sociální odbor. Pan Bc. Vejpustek také se vyjadřoval k rozvozu obědů a senior taxi, vyzval naše členy z okolních obcí, aby působili na své starosty, aby se připojili k tomuto projektu. Paní předsedkyně okresního výboru pozdravila přítomné členy a povídala o návštěvě paní ministryně soc. věcí  Maláčové na okrese. Následovala zpráva o činnosti a plán akcí pro rok 2019, který dostal každý člen do ruky. Další zpráva o stavu členů naší organizace. Paní Kadrnková vzpomněla naše členy, kteří v minulém roce odešli, minutou ticha jsme uctili jejich památku. Zpráva o hospodaření a rozpočet pro rok 2019, poslední zpráva byla zpráva revizní komise. Všechny zprávy byly jednomyslně schváleny. Poděkování paní Mrkvicové z Vel. Němčic za dlouholetou práci člena výboru a důvěrníka. Ze zdravotních důvodů končí. Blahopřání k významnému životnímu jubileu a poděkování za práci Heleně Šebestové, naší dlouholeté důvěrnici. Následovalo kolo štěstí. Na závěr poděkovala předsedkyně všem členům výboru, důvěrníkům, všem členům za jejich práci a aktivitu a popřála hodně zdraví a energie.