Historie svazu

Naše organizace má kroniku založenou 28.1.1984

Kronikářům se podařilo zachytit k datu 28.1.1984 dokument z roku 1952, kdy bylo celkem 35 členů, z toho 22 místních. Průměrný věk, vypočítaný z počtu členů a narození, je z roku 1952 - 40 roků.

Další dokumenty jsou z let o 13 až 14  později, podle nich bylo zjištěno, že v roce 1966 bylo v Hustopečích registrováno 53 členů. V pokladně v té době bylo 346,50 Kč.

V roce 1970 předseda Václav Dřímal, jednatel Oldřich Svoboda, hospodář Oldřich Strážnický.

V roce 1973 předseda Josef Stehlík, jednatel Václav Dřímal, pokladník Oldřich Kocourek. Počet členů 63.

V roce 1979 předseda Jan Hudeček, jednatel Bohumil Hádlík, 63 členů

Rok 1981 pokladník p. Smolinka. V tomto roce byl založen účet u Státní spořitelny

Rok 1982  kulturní referent Ot. Sivera, 116 členů

21.8.1984 jako host ve výboru Svazu invalidů vystupuje p. Kazdová Libuše z Čedoku

1.2.1984 pokladník pan Dikovský, 231 členů, stav peněžních prostředků 10 480,--

1987 členka p. Kazdová Libuše

1988 - 308 členů

Další zápis v kronice až v roce 1999

rok 1993- po smrti pana Hádlíka jednatelem p. Kazdová Libuše

rok 1994 předseda p. Bačovský

rok 1996 předseda p. Kazdová Libuše, jednatel Ševčíková Věra, pokladník Urbanová Eva, počet členů 503.

rok 1996 - koncem roku 1996 se odpojily od svazu obce kolem Velkých Pavlovic počet členů se snížl asi na 400.

Zápisy o činnosti svazu  v kronice jsou vedeny do roku 2005. Další zápis až v roce 2009. Kroniku vede paní Staňková Bohumila z Uherčic. Potud informace z kroniky Svazu.

1.3.2006 odchází z funkce předsedy paní Kazdová Libuše, je zvolena paní Ševčíková Věra, jednatelem Kadrnková Vojtěška, hospodářka paní Urbanová Eva.

5.3.2008 odchází z funkce hospodářky paní Urbanová Eva a je zvolena paní Kamenská Eva.

11.11.2008 odchází z funkce předsedy paní Ševčíková Věra, zvolena ing. Defeldová Bohumila, jednatel paní Kadrnková Vojtěška, hospodářka paní Kamenská Eva.

14. 3. 2018 na ČS zvolena: předseda ing. Bohumila Defeldová, místopředseda Vojtěška Kadrnková, hospodář Eva Kamenská. Předseda revizní komise Marie Klimešová.

Hlavní navigace:

Pro tento rok zatím nechystáme žádné akce, vyčkáváme.

Přeji Vám hodně zdraví, pokory, vzájemné ohleduplnosti, trpělivosti, energie k překonání této nelehké doby. Moc mne, stejně jako Vám, chybí osobní setkávání při našich akcích.

Dodržujte, prosím, všechna vládní nařízení. Jde o naše zdraví, zdraví našich blízkých. Buďte na sebe opatrní.

 

 

Vytvoření webových stránek zajistila

Firma Graweb, jmenovitě pan Kamil Konečný, nám sponzoruje vytvoření našich webových stránek. Jeho firma nám také tyto stránky vytvořila. Děkujeme mu za jeho spozorský dar.

Chceme, aby nejen naši členové, ale i široká veřejnost, byli informováni o naší činnosti.