září 2023

Benešová Jana, Hustopeče

Dufková Jana, Hustopeče

Mgr. Holcapflová, Hustopeče

Kabát František, Hustopeče

Kaňová Broňa, Hustopeče

Králíková Růžena, Hustopeče

Mgr. Kuncová Miloslava, Hustopeče

Ing. Nosková Věra, Hustopeče

Mgr. Pávková Marie, Hustopeče

Pšenčíková Božena, Hustopeče

Ing. Teplá Anna, Hustopeče

Balšínková Ludmila, H. Bojanovice

Lošáková Marta, H. Bojanovice

Otáhal Jaroslav, H. Bojanovice

Vlachová Jaromíra, H. Bojanovice

Šimkovičová Teresie, Popice

Grofková Dáša, Šakvice

Streichl Václav, Uherčice

 

 

Všem našim jubilantům blahopřejeme a do dalších let přejeme hlavně hodně,  hodně zdraví, pohody, radosti  maličkostí všedního dne, optimismu a energie

Hlavní navigace:

 

 

 

11. 6. 2024 zámek Lysice

 

Vytvoření webových stránek zajistila

Firma Graweb, jmenovitě pan Kamil Konečný, nám sponzoruje vytvoření našich webových stránek. Jeho firma nám také tyto stránky vytvořila. Děkujeme mu za jeho spozorský dar.

Chceme, aby nejen naši členové, ale i široká veřejnost, byli informováni o naší činnosti.