Zpráva o činnosti

Zpráva o činnosti MO STP v Hustopečích za rok 2008

Budu hodnotit naši činnost za rok 2008, na které jsem se ještě plně nepodílela. V čele organizace byla až do listopadu paní Věra Ševčíková, které patří dík za činnost tohoto období.
K plnění všech úkolů neodmyslitelně patří celý výbor a důvěrníci. Všichni společně se snaží, aby se členové v organizaci cítili dobře, aby tam našli pomoc, radu, ale také i rozptýlení a zábavu. Scházíme se každé první pondělí v měsíci.Tuto práci dělají obětavě a svědomitě po celý rok zdarma a ve svém volném čase. Patří jim můj obdiv a poděkování.

Stěžejní náplní naší činnosti byl rekondiční pobyt našich 43 členů v hotelu Duo v Horní Bečvě, který organizovala naše organizace. Také 6 našich členů se zúčastnilo rekondice, které organizoval OV v hotelu Kahan v Horní Bečvě.

Mezi již tradiční činnost patří zájezdy za nákupem do Polska a to před Velikonocemi, potom na podzim před svátkem Památky zesnulých.
Za květinovou krásou byl zájezd na Floru Olomouc, kam jely dva autobusy.

Také máme kulturní zážitky jak z Národního divadla v Brně, tak i z divadla v Boleradicích.

K péči o naše zdraví patří zájezdy do lázní. Byli jsme v lázních LAA. Další, pro nezájem, byly zrušeny. Využíváme možnosti plavání v krytém bazénu v Hustopečích každou 3. a 4. středu v měsíci, zde sice nejsou léčivé prameny, ale i tak lze si dobře zaplavat, dokonce s hudbou, na části bazénu je totiž plavání s dětmi.
Naše členky stále chodí do cvičení, kde pod taktovkou p. Kazdové si protáhnou tělo. Marie Klimešová vede skupinu žen při cvičení Falung gong. Za to patří oběma díky.

Velký ohlas byl na povídání o bylinkách s paní Vintrlíkovou, která velmi fundovaně a s přehledem o tomto tématu hovoří. Paní Hovězáková zase na procházkách, účelně zaměřených pro sběr bylinek, radila. Patří jim oběma velké poděkování za tuto činnost. Rádi bychom i pro tento rok s touto aktivitou počítali.

Z poznávacích zájezdů jsme minulý rok navštívili s dětmi a vnoučaty Národní hřebčín v Kladrubech, obří akvárium v Hradci Králové.
Prošli jsme kolonádou v Luhačovicích, ochutnali léčivé prameny a měli možnost si prohlédnout hotel Praha, ve kterém letos bude rekondiční pobyt.
V Ivančicích jsme měli možnost si prohlédnout hezky zaranžovanou výstavu chryzantén, muzeum V. Menšíka a A. Muchy. Zlatým hřebem tohoto zájezdu byla návštěva Slovanské epopeje v Moravském Krumlově. Bylo to velmi působivé. Jsou stále spory o přetáhnutí těchto pláten do Prahy, tak alespoň víme o čem tento spor je. Také, jak víme z médií, byly 2 velká plátna zapůjčena na výstavu do Vídně.

Poslední akcí v minulém roce bylo vázání vánoční vazby pod vedením šikovných rukou p. Rybářové, které patří velké díky a poděkování také patří paní Ince Florusové. Škoda jen, že se zúčastnilo málo našich členů. Byla to taková krásná vánoční pohoda.

Ve svém vystoupení nesmím zapomenout poděkovat našim členkám, které pomáhaly CVČ v pokladnách po celý den na dechovách: Hp. p. Martincová, Urbanová, p. Štůlová a Hiclová,Vel.Něm. p. Mrkvicová, Strouhalová, Křivánková, Vintrlíková, Bednářová, Horáková,ze Strachotína.
Na Burčákových slavnostech: p. Štůlová, Hiclová, Dlapalová Božena, Bednářová, Mrkvicová, Strouhalová, Krivánková a Vintrliková.

Důvěrníci navštěvují naše jubilanty, kterým přichází popřát s kytičkou, věřím, že je jubilanti rádi vidí a popovídají si spolu o svých starostech a bolestech, zpětně jsou informováni o činnosti naší organizace.

Abychom všechny tyto aktivity mohli uskutečnit za přijatelnou cenu pro naše členy, potřebujeme finanční prostředky. Od nás, členů, jsme vybírali v roce 2008, 40 Kč, z toho bychom mnoho nepořídili.

Získáváme dotace od Městského úřadu v Hustopečích a obecních úřadů, z obcí, odkud jsou naši členové. Za to patří představitelům města a obcí velké naše poděkování s prosbou o zachování přízně i v tomto roce.


V roce 2009 hodně spolupracujeme s představiteli města Hustopeče s panem starostou ing. Kuchyňkou, s panem místostarostou p. Sadílkem, s ing. Bohutínskou.Ve spolupráci s nimi hledáme další cesty pro získání dalších finančních prostředků pro organizaci.
Spolupracujeme se sociálním odborem. Byla vytvořena regionální komise pro Komunitní plánování sociálních služeb, jsme členi této komise. Veškeré připomínky, poznatky, bolesti, prosím , mne nahlaste, budu je tlumočit a předávat na této komisi a zahrnou se do komunitního plánu.


Také se hodně rozšířila naše spolupráce s kulturním střediskem, kde na jejich akce
dostáváme slevu. Také tomuto zařízení moc děkujeme za přízeň.


Snad jsem na něco, nebo někoho nezapomněla, když budete mít dotazy nebo připomínky, vystupte v diskuzi.

Hlavní navigace:

 

Dne 18. 4. 2023 zájezd do Prahy.

 

zájezd 28. 4. Floria Kroměříž

 

Senior doprava- nová informace!

 

Šťastné vykročení do nového roku 2023. Pevné zdraví, hodně energie, pokory, ohleduplnosti. Buďte na sebe opatrní!

 

 

 

Vytvoření webových stránek zajistila

Firma Graweb, jmenovitě pan Kamil Konečný, nám sponzoruje vytvoření našich webových stránek. Jeho firma nám také tyto stránky vytvořila. Děkujeme mu za jeho spozorský dar.

Chceme, aby nejen naši členové, ale i široká veřejnost, byli informováni o naší činnosti.