říjen 2019

Dlapalová Terezie, Šakvice

Hlávková Gabriela, V. Němčice

Hurta Karol, Hustopeče

Šebestová Marie, Hustopeče

Pezlarová Antonie, Hustopeče

Mgr. Wechová Libuše, Hustopeče

Hekl Miroslav, Kurdějov

Bačovská Věra, Starovice

Handlová Miloslava, Strachotín

Proschek Walter, Hustopeče

Jeřábek Stanislav, Hustopeče

Wech Jan, Hustopeče

Ovesná Ludmila, Hustopeče

Otáhalová Marta, Popice

Otřísalová Jitka, Hustopeče

Malíšková Marie, Boleradice

Svoboda Jan, Hustopeče

  Všem našim jubilantům blahopřejeme a do dalších let přejeme hlavně hodně zdraví, pohody, radosti z maličkostí všedního dne, optimismu a energie

Hlavní navigace:

 

20. 3. Členská schůze organizace se ruší!!!!

Nový termín bude oznámen. 

 

Zájezd dne 9. 4. do mlékárny Tatra Hlinsko a Zelená hora se ruší!!! Mlékárna zrušila všechny exkurze.

 

Zájezd dne 29. 4. Zahrada Věžky zrušen!!!

 

Vytvoření nových webových stránek

Firma Graweb, jmenovitě pan Kamil Konečný, nám sponzoruje vytvoření našich webových stránek. Jeho firma nám také tyto stránky vytvořila. Děkujeme mu za jeho spozorský dar.

Chceme, aby nejen naši členové, ale i široká veřejnost, byli informováni o naší činnosti.