říjen 2018

Lejsková Jana, Popice

Hlávková Gabriela, Velké Němčice

Hurta Karol, Hustopeče

Šebestová Marie, Hustopeče

Mgr. Wechová Libuše, Hustopeče

Hekl Miroslav, Kurdějov

Chalupová Marta, Křepice

Horáková Libuše, Boleradice

Otáhalová Dana, Horní Bojanovice

Handlová Miloslava, Strachotín

Proschek Walter, Hustopeče

Wech Jan, Hustopeče

Ovesná Ludmila, Hustopeče

Malíšková Marie, Boleradice

Svoboda Jan, Hustopeče

  Všem našim jubilantům blahopřejeme a do dalších let přejeme hlavně hodně zdraví, pohody, radosti z maličkostí všedního dne, optimismu a energie

 

Hlavní navigace:

 

20. 3. Členská schůze organizace se ruší!!!!

Nový termín bude oznámen. 

 

Zájezd dne 9. 4. do mlékárny Tatra Hlinsko a Zelená hora se ruší!!! Mlékárna zrušila všechny exkurze.

 

Zájezd dne 29. 4. Zahrada Věžky zrušen!!!

 

Vytvoření nových webových stránek

Firma Graweb, jmenovitě pan Kamil Konečný, nám sponzoruje vytvoření našich webových stránek. Jeho firma nám také tyto stránky vytvořila. Děkujeme mu za jeho spozorský dar.

Chceme, aby nejen naši členové, ale i široká veřejnost, byli informováni o naší činnosti.