květen 2017

Pechorová Marie, V. Němčice

Nezhodová Ludmila, H. Bojanovice

Stříbrnská Jana, Hustopeče

Ing. Beneš Radoslav, Hustopeče

Mlénský Miroslav, Hustopeče

Koníčková Dana, V. Němčice

Štěpánek Josef, Hustopeče

Válková Jaroslava, V. Pavlovice

Nasadilová Jiřina, Popice

Mikulicová Marie, Popice

Koráb Stanislav, Boleradice

Dobrovolná Jaroslava, Křepice

Ševčíková Zdeňka, Hustopeče

Doušková Božena, Hustopeče

 

 

Všem našim jubilantům blahopřejeme a do dalších let přejeme hlavně hodně zdraví, pohody, radosti z maličkostí všedního dne, optimismu a energie

Hlavní navigace:

 

20. 3. Členská schůze organizace se ruší!!!!

Nový termín bude oznámen. 

 

Zájezd dne 9. 4. do mlékárny Tatra Hlinsko a Zelená hora se ruší!!! Mlékárna zrušila všechny exkurze.

 

Zájezd dne 29. 4. Zahrada Věžky zrušen!!!

 

Vytvoření nových webových stránek

Firma Graweb, jmenovitě pan Kamil Konečný, nám sponzoruje vytvoření našich webových stránek. Jeho firma nám také tyto stránky vytvořila. Děkujeme mu za jeho spozorský dar.

Chceme, aby nejen naši členové, ale i široká veřejnost, byli informováni o naší činnosti.