Březen 2020

Chalupa Adolf, Strachotín

Doušek Zdeněk, Hustopeče

Nováková Eva, Hustopeče

Haluzová Blažena, Starovičky

JUDr. Strouhal Josef, Hustopeče

Prošková Marie, Hustopeče

Martinec Ladislav, Hustopeče

Sedláčková Božena, Boleradice

Stříbrnská Josefa, Popice

Otýpková Marie, Boleradice

Herdová Ludmila, Hustopeče

Krejčiříková Marie, Popice

Štěrba Josef, Uherčice

Dlapal Pavel, Šakvice

Vašíčková Vojtěška, Hustopeče

Fiala Vladimír, Hustopeče

Defeld Jan, Hustopeče

Čechová Marie, Hor. Bojanovice

Lengálová Josefa, Hustopeče

Štritzlová Věra, Hustopeče

Ing. Hudečková Jana, Hustopeče

  Všem našim jubilantům blahopřejeme a do dalších let přejeme hlavně hodně zdraví, pohody, radosti z maličkostí všedního dne, optimismu a energie

Hlavní navigace:

 

20. 3. Členská schůze organizace se ruší!!!!

Nový termín bude oznámen. 

 

Zájezd dne 9. 4. do mlékárny Tatra Hlinsko a Zelená hora se ruší!!! Mlékárna zrušila všechny exkurze.

 

Zájezd dne 29. 4. Zahrada Věžky zrušen!!!

 

Vytvoření nových webových stránek

Firma Graweb, jmenovitě pan Kamil Konečný, nám sponzoruje vytvoření našich webových stránek. Jeho firma nám také tyto stránky vytvořila. Děkujeme mu za jeho spozorský dar.

Chceme, aby nejen naši členové, ale i široká veřejnost, byli informováni o naší činnosti.