Březen 2020

Chalupa Adolf, Strachotín

Doušek Zdeněk, Hustopeče

Nováková Eva, Hustopeče

Haluzová Blažena, Starovičky

JUDr. Strouhal Josef, Hustopeče

Prošková Marie, Hustopeče

Martinec Ladislav, Hustopeče

Sedláčková Božena, Boleradice

Stříbrnská Josefa, Popice

Otýpková Marie, Boleradice

Herdová Ludmila, Hustopeče

Krejčiříková Marie, Popice

Štěrba Josef, Uherčice

Dlapal Pavel, Šakvice

Vašíčková Vojtěška, Hustopeče

Fiala Vladimír, Hustopeče

Defeld Jan, Hustopeče

Čechová Marie, Hor. Bojanovice

Lengálová Josefa, Hustopeče

Štritzlová Věra, Hustopeče

Ing. Hudečková Jana, Hustopeče

  Všem našim jubilantům blahopřejeme a do dalších let přejeme hlavně hodně zdraví, pohody, radosti z maličkostí všedního dne, optimismu a energie

Hlavní navigace:

V novém roce 2022

přeji Vám všem hodně zdraví, pokory, vzájemné ohleduplnosti, trpělivosti, energie k překonání této nelehké doby. Moc mne, stejně jako Vám, chybí osobní setkávání při našich akcích. 

Dodržujte, prosím, všechna vládní nařízení. Jde o naše zdraví, zdraví našich blízkých. Buďte na sebe opatrní. Zvažte, prosím, očkování i třetí dávkou.

 

 

Vytvoření webových stránek zajistila

Firma Graweb, jmenovitě pan Kamil Konečný, nám sponzoruje vytvoření našich webových stránek. Jeho firma nám také tyto stránky vytvořila. Děkujeme mu za jeho spozorský dar.

Chceme, aby nejen naši členové, ale i široká veřejnost, byli informováni o naší činnosti.