Březen 2019

Chalupa Adolf, Strachotín

Doušek Zdeněk, Hustopeče

Haluzová Blažena, Starovičky

Prošková Marie, Hustopeče

Strouhal Josef, JUDr., Hustopeče

Martinec Ladislav, Hustopeče

Křenková Zdeňka, Kurdějov

Sedláčková Božena, Boleradice

Stříbrnská Josefa, Popice

Otýpková Marie, Boleradice

Hönigová Jitka, Hustopeče

Herdová Ludmila, Hustopeče

Novotný Josef, Boleradice

Krejčiříková Marie, Popice

Štěrba Josef, Uherčice

Kaňová Milada, Horní Bojanovice

Defeld Jan, Hustopeče

Čechová Marie, Horní Bojanovice

Lengálová Josefa, Hustopeče

Omastová Marie, Hustopeče

 Šebestová Jaroslava, Hustopeče

 Všem našim jubilantům blahopřejeme a do dalších let přejeme hlavně hodně zdraví, pohody, radosti z maličkostí všedního dne, optimismu a energie

Hlavní navigace:

Ruší se týdenní pobyt od 8. 8. - 14. 8. v Poděbradech.

 

Veškeré plánované akce pro nejbližší dobu jsou zrušeny, vzhledem k současné situaci. Změna bude včas oznámena.

 

Dodržujte, prosím, všechna nařízení vlády. Jde o naše zdraví!

 

Vytvoření nových webových stránek

Firma Graweb, jmenovitě pan Kamil Konečný, nám sponzoruje vytvoření našich webových stránek. Jeho firma nám také tyto stránky vytvořila. Děkujeme mu za jeho spozorský dar.

Chceme, aby nejen naši členové, ale i široká veřejnost, byli informováni o naší činnosti.