březen 2018

Chalupa Adolf, Strachotín

Doušek Zdeněk, Hustopeče

Nečasová Jana, Křepice

Blahová Miluše, Strachotín

Haluzová Blažena, Starovičky

Prošková Marie, Hustopeče

Strouhal Josef, JUDr., Hustopeče

Martinec Ladislav, Hustopeče

Sedláčková Božena, Boleradice

Stehlíková Marie, Strachotín

Stříbrnská Josefa, Popice

Otýpková Marie, Boleradice

Herdová Ludmila, Hustopeče

Novotný Josef, Boleradice

Krejčiříková Marie, Popice

Štěrba Josef, Uherčice

Čechová Marie, Horní Bojanovice

Lengálová Josefa, Hustopeče

Krátká Ludmila, Horní Bojanovice

Omastová Marie, Hustopeče

 

 Všem našim jubilantům blahopřejeme a do dalších let přejeme hlavně hodně zdraví, pohody, radosti z maličkostí všedního dne, optimismu a energie

Hlavní navigace:

 

20. 3. Členská schůze organizace se ruší!!!!

Nový termín bude oznámen. 

 

Zájezd dne 9. 4. do mlékárny Tatra Hlinsko a Zelená hora se ruší!!! Mlékárna zrušila všechny exkurze.

 

Zájezd dne 29. 4. Zahrada Věžky zrušen!!!

 

Vytvoření nových webových stránek

Firma Graweb, jmenovitě pan Kamil Konečný, nám sponzoruje vytvoření našich webových stránek. Jeho firma nám také tyto stránky vytvořila. Děkujeme mu za jeho spozorský dar.

Chceme, aby nejen naši členové, ale i široká veřejnost, byli informováni o naší činnosti.