osobní asistence

Cílová skupina

Služby osobní asistence jsou určeny lidem
se sníženou soběstačností z důvodu věku,
chronického onemocnění nebo zdravotního
postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné
osoby.
• seniorům se sníženou soběstačností
• dospělým lidem se zdravotním postižením
• lidem chronicky nemocným
• lidem po úraze
Pomoc při zvládání běžných úkonů
péče o vlastní osobu
Ranní vstávání, oblékání, převlékání, přesuny (např. lůžkovozík),
úprava oděvu, vlasů, večerní ukládání.
Pomoc při osobní hygieně
Mytí (včetně mytí na lůžku), koupání-sprchování dle individuálních
podmínek, péče o ústa, oči, uši, přesuny na WC,
podání močové láhve, očista po provedení toalety, stříhání
nehtů na rukou i nohou.
Pomoc při zajištění stravy
V domácím prostředí- pomoc při přípravě stravy dle individuálních
požadavků uživatele (snídaně, svačina, oběd, svačina,
večeře) po dohodě možná také donáška obědů, podávání
a porcování stravy, podávání stravy v obvyklém denním
režimu uživatele ve formě dle zvyku uživatele (porcování na
kousky, mletí, úprava kaše apod.), příprava a podání nápojů.
Pomoc při zajištění chodu domácnosti
Zajištění a donáška malého nákupu, provedení běžného
drobného denního úklidu (mytí nádobí, zametání, mytí podlahy,
zalévání květin), praní prádla v domácnosti uživatele
v automatické pračce, sušení prádla, žehlení.
Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
Doprovod do školy, na kurzy, do spolků a zájmových aktivit.
Pomoc při naplňování volného času dle individuálních přáníprocházky,
předčítání knih, drobné ruční práce, povídání
a naslouchání.
Zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím

Doprovod při zajišťování běžných věcí, doprovod na kulturní
akce (např. koncerty, divadelní představení), doprovod na
návštěvy rodiny, přátel.
Naplňování duchovních potřeb
Doprovod do kostela a asistence během bohoslužeb, zprostředkování
duchovní péče (návštěva kněze, kazatele, pastora
v domácnosti), společná modlitba, předčítání z Bible.
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů
a při obstarávání osobních záležitostí

Základní sociální poradenství poskytované sociálním pracovníkem,
zprostředkování dalších kontaktů (např. právník),
pomoc při vyplňování žádostí a jednání s úřady.

 telefon +420 775 246 953
e-mail info@girasole.cz
web www.girasole.cz
kancelář Dukelské náměstí (budova kostela)

693 01 Hustopeče

Hlavní navigace:

 

 

Vánoční jarmark Olomouc dne 10. 12. 2022 

 

Pevné zdraví.

Buďte na sebe opatrní. Hodně optimismu, vzájemné tolerance, energie.

 

 

Vytvoření webových stránek zajistila

Firma Graweb, jmenovitě pan Kamil Konečný, nám sponzoruje vytvoření našich webových stránek. Jeho firma nám také tyto stránky vytvořila. Děkujeme mu za jeho spozorský dar.

Chceme, aby nejen naši členové, ale i široká veřejnost, byli informováni o naší činnosti.